• Karin Granbom Ellison (L) är ordförande i bildningsnämnden. Foto: Tommy Pettersson

Kraftfulla åtgärder på Birgittaskolan

Efter att Skolinspektionen haft kritik, och utfärdat ett vite, mot Birgittaskolan har det nu vidtagits åtgärder för att få stopp på stök, kränkningar och allmän oro på skolan. Den 21 april redovisas svaret till Skolinspektionen.

Karin Granbom Ellison är ordförande för bildningsnämnden och liberalt kommunalråd samt den som är ansvarig för kommunens skolor. Hon har sedan hon fick vetskap via Skolinspektionen hur allvarligt läget är på Birgittaskolan redan vidtagit en mängd åtgärder. Hon menar även att hon inte riktigt delar viceordförande, och moderaten, Jerry Bromans syn på vad man ska göra åt oron på Birgittaskolan.

Åtgärder vidtagna

– Jag ser allvarligt på Skolinspektionens kritik mot Birgittaskolan, men jag har god grund för att utgå från att situationen redan är bättre. Birgittaskolan vidtar nu många åtgärder och vi i bildningsnämnden gör resultatinriktade insatser för att se till att alla elever har en trygg skolmiljö och att elevernas studieresultat blir bättre, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison.

Värdegrund och ordningsregler

– Det har skapats tydliga rutiner när det gäller att följa skolans ordningsregler och vilka konsekvenser som följer om dessa inte följs. Arbetet med skolans värdegrund har intensifieras både bland personalen och eleverna, berättar hon vidare och fortsätter med att lägga till att även vuxennärvaron ska ökas och att man nu har tre stycken heltidsmentorer som kommer att ge stöd till elever och underlätta för lärare att fokusera på undervisningen.

Bra miljö

– Vidare kommer översyn av skolmiljön att göras så det skapas en bra studiemiljö. Man kommer även att omfördela personal och på så sätt säkra upp att de elever som är i behov av särskilt stöd och att alla elever som behöver modersmål ska få det samt att elevhälsan ska arbeta mer förebyggande, avslutar Granbom Ellison.