• Peter Borring lyfter fram arbetet med förebyggande djurhälsa. Foto: Tommy Pettersson

Kraftig minskning av antibiotika

Svenskt lantbruk förbrukar minst i EU

Sveriges bönder har minskat antalet gruppmedicineringar med antibiotika med hela 55 procent sedan 2010. Svenskt lantbruk har också den lägsta förbrukningen inom EU. Det visar en ny rapport från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.
– Antibiotikaresistensen har blivit ett folkhälsoproblem. Friska djur behöver ingen antibiotika, och våra bönder värnar om ett gott djurskydd, säger Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) förbundsordförande Helena Jonsson.

Gruppmedicinering minskar

Rapporten Swedres Svarm 2014 visar på en kraftig minskning av gruppmedicineringar av lantbrukets djur. Runt 90 procent av all användning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU går till gruppbehandlingar. I Sverige är motsvarande siffra 10 procent.

– Med tanke på att vi på djursidan har den totalt lägsta förbrukningen i unionen, är det mycket låga siffror. Sämre djuromsorg, mer handel med djur och lägre krav på hygien gör att man måste ge antibiotika rutinmässigt till friska djur i många medlemsstater, säger My Sahlman, som är ansvarig för smittskydd på LRF.

Inte förvånad

Peter Borring, ordförande för Östergötlands regionstyrelse för LRF, är heller inte förvånad över de goda siffrorna.

– Vi har jobbat systematiskt med förebyggande djurhälsa de senaste 25 åren inom svenskt lantbruk. Åtgärder är exempelvis förbättrad utformning av djurstall, ventilation som minskar förkylningsrisken samt ett foder som minskar inflammationsrisken i matsmältningssystemet, säger han.

Nolltolerans mot salmonella

Peter Borring lyfter också fram att Sverige internationellt sett utmärker sig genom sina erkänt friska djur. Ett bevis för det är den svenska tjursperma som exporteras för avel till USA.

I Östergötland odlas traditionellt sett mycket spannmål, och djurhållningen koncentreras därför kring spannmålsätande djur som grisar och höns.

– Det finns ett ökat intresse för svenska ägg just nu, till stor del på grund av att svenskt lantbruk har nolltolerans mot salmonella, säger Peter Borring.

Rebecca Björkholm