• Kossorna kan ta det lugnt och ägna sig åt att idissla det är lantbrukaren som har det jobbigt med ansökningar om bidrag. Foto: Lena Dahlberg
  • "Minsta lilla miss i ansökan kan göra att ansökan blir ogiltig och att man därmed förlorar pengarna", berättar Peter Borring. Foto: Dennis Petersson

Krångligt att söka EU-bidrag

Att EU-bidrag och ansökan om detsamma är både svårt och krångligt kan mången lantbrukare vittna om. Nu har jordbruksverket öppnat för årets SAM-ansökan.

Varje år görs tio tusentals ansökningar om att få olika EU-stöd till sin verksamhet. Detta är en viktig inkomst för varje lantbruksföretag men det tar också väldigt mycket tid för den enskilde lantbrukaren.

– Jag skulle utan att tveka påstå att det tar, lågt räknat, tio procent av arbetstiden med all administration och mycket av detta kretsar självklart till just EU-bidrag och ansökningar, säger Peter Borring, distriktsordförande i Östergötland för Lantbrukarnas Riksförbund.

Går det ihop sig?

– Rent filosofiskt så kan man ifrågasätta om det verkligen går ihop sig om man gör en total bedömning av den tid man lägger ner, vad man får ut av det och hur priser går upp eller ner på mark, mjölk, kött eller vad man nu arbetar med. Jordbruksverket har öppnat för årets SAM-ansökan. EU-ersättningarna är en viktig del av intäkterna för en lantbruksföretagare och i Sverige görs det 60 000 ansökningar om EU-stöd varje år. Men det komplicerade regelverket gör att det gäller att ha stenkoll när man gör ansökningarna så att man får det stöd man har rätt till.

Minsta miss

– Minsta lilla miss i ansökan kan göra att ansökan blir ogiltig och att man därmed förlorar pengar. Om du ska få den ersättning du har rätt till gäller det också att veta vad det finns för stöd och vara uppdaterad på gällande regler, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult. Syftet med EU-ersättningen är att ge en ersättning för de åtgärder som lantbrukarna utför åt staten och allmänheten och är en del i en kompensation för att täcka nationella merkostnader på grund av lagar och regler. I år finns det inga nya EU-ersättningar att söka men vissa stöd omfattas av en del nyheter. Helt nytt är dock att du bara kan ansöka digitalt i SAM Internet och då krävs e-legitimation.

– Det visar att lantbruket ligger långt fram i digitaliseringsprocessen. En digital ansökan underlättar också om företagaren vill ha hjälp med sin SAM-ansökan eftersom det endast krävs en digital fullmakt, berättar Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk. När det kommer till EU-stöd är LRF Konsult störst inom rådgivningsområdet med totalt drygt 200 SAM-rådgivare.

Långt fram

Under ett år gör LRF Konsult 12 000 ansökningar, vilket motsvarar cirka 18 procent av alla SAM-ansökningar som görs i Sverige. Den 4 maj är sista dag att söka SAM-ansökan 2017. Jordbrukarstöden utgörs bland annat av gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare, nötkreaturstödet, ersättningen för ekologisk produktion, djurvälfärdsersättningar, miljöersättningar för betesmarker, vall, minskat kväveläckage och skyddszoner, kompensationsstödet.

 

5 tips för att lyckas med SAM-ansökan 2017 och undvika missar som kan kosta pengar.

1. Skaffa e-legitimation för att komma åt Mina sidor och SAM Internet på jordbruksverket.se

2. Fundera igenom så du hamnar rätt i förgröningsstödet

3. Sälj dina överflödiga stödrätter så att de inte går förlorade

4. Missa inte stöd om du är under 40 och nystartad företagare

5. Ta hjälp för att optimera dina stöd. Speciellt gäller detta för dig som söker kompensationsstöd