• Här är gänget som bland andra ligger bakom Kretslabbet. Från vänster rektor Inger Sandin, förskolechef Ulla Carlsson, projektledare Sofia Hedin, förskollärare Anna Grundmark, materialhanterare Patrik Johansson och idécoach Jessica Svärdell. Foto: Dennis Petersson
  • Spela piano med frukter? Det är möjligt visar Kretslabbets kreativa konstruktion. Foto: Dennis Petersson
  • Vad är friktion och hur funkar det? Återbruksmaterial kan ge eleverna svaret. Foto: Dennis Petersson
  • Matematik behöver inte alltid utföras på pappret, utan även med återbruksmaterial. Foto: Dennis Petersson

Kretslabbet – en plats för återbruk

"Vi måste ta ett större ansvar"

Här förvandlas restmaterial till pedagogiska hjälpmedel. Kapsyler, toarullar och korkar ses som möjligheter istället för skräp. På Nya Rydsskolan har man öppnat ett återbrukscentrum, Linköpings första, ett centrum som invigdes under förra veckan. – Vårt uppdrag är att utbilda våra barn till en hållbar framtid, säger projektledaren Sofia Hedin.

Tänk er ett förråd, som hela tiden är tillgängligt och fylls på, med klimatsmarta hjälpmedel för ett kreativt lärande. Lägg där till ett workshop-rum där pedagoger och lärare kan lära sig mer om återbruk och vilka oändliga möjligheter det finns om man bara låter sig inspireras. Precis så är Kretslabbet uppbyggt, ett initiativ som Nya Rydsskolan, med den pedagogiska handledaren Sofia Hedin i spetsen, har förverkligat med stöttning av den kommunala Idéslussen.

– Det här konceptet finns bland annat i Södertälje och Göteborg, där vi har varit på studiebesök, och jag har hela tiden känt att jag har velat ha något liknande här i Linköping. Vår förskola har jobbat mycket med återbruk, men då har det varit fantastiska pedagoger som har tagit med material hemifrån. Nu vill vi stötta dem och bredda utbudet, så det här är ett sätt för oss att möta upp deras efterfrågan, förklarar Hedin.

Användningsområden

Med ett stort engagemang visar hon upp alla de konstruktioner de byggt dagen till ära. Under invigningsdagen kan skolans personal besöka Kretslabbet för att låna material, men även för att få inspiration till möjliga användningsområden. Inom matematiken, fysiken och tekniken kan återbruksmaterial göra stor nytta, inte bara för plus och minus, utan även för att förklara friktion eller till exempel varför olika material leder ström. 

– Ska jag vara ärlig så tycker jag inte att vi har några alternativ, vi måste ta ett större ansvar. Vårt största uppdrag i förskola och skola är att utbilda våra barn till en hållbar framtid, och att de inte blir som vi, som kastar ut fullt fungerande kök och renoverar om och om igen. De ska se möjligheterna i saker som vår generation ofta har sett som skräp, berättar Sofia Hedin.

Fler centrum

Allt material som tas in kommer från industrier i närområdet, och är givetvis giftfria. Förhoppningen är nu att initiativet ska ge ringar på vattnet hos fler Linköpingsskolor, om så är fallet finns personalen på Nya Rydsskolan som en hjälpande hand.

– Jag hoppas fler ser möjligheterna med återbruk. Nu har vi banat väg för det här och kan enkelt samarbeta kring materialinsamlingen. Det är viktigt att ha centrumet nära, så att lärarna och pedagogerna själva kan gå med barnen och låna hjälpmedel, säger Sofia. 

– Det här har blivit en fantastisk plats. Nu behöver vi inte köpa in en massa material för att få till det kreativa lärandet, utan det finns i det material som vi har. Det är bara fantasin som sätter gränser, avslutar förskolechef Ulla Carlsson.