• Ingång till forna kvarteret för de kristna, Bāb Tūmā, med flera gamla intressanta kulturarv. Foto: Tommy Pettersson

Kriget i Syrien inne på femte året

I Linköping och Norrköping bor idag cirka femtusen människor som har sin hemvist i Syrien men av olika anledningar bosatt sig i Sverige. Kriget är inne på sitt femte år och det är svårt att sia om när konflikten kan gå in i ett fredligare skede.
Alla Syrier som bor i Sverige idag, cirka 200 000 människor har alla någon anhörig eller vän som befinner sig i hemlandet. Nästan alla Syrier oavsett vilken religion man tillhör är en del av det moderna mångkulturella Sverige av idag.

Behövs legala förändringar

Men det finns en liten klick som river ned den bilden av en lyckad assimilation, med bibehållande av sina rötters särart. Den klicken är främst koncentrerade till Örebro och Göteborg. Dessa personer, bedöms enligt Säpo vara cirka 300, är internationella terrorister och många av dem är födda i Sverige. 
 I juli greps två personer i Göteborg på sannolika skäl misstänkta för terroristbrott genom mord och ytterligare en person är anhölls senare i sin frånvaro. De sitter nu häktade i sin frånvaro. De är svenska medborgare och bosatta i Göteborg och de misstänkta terroristgärningarna begicks i Syrien under år 2013.
Den svenska rättsapparaten utvecklas långsamt när det gäller den nya internationella terrorismen. Men nu verkar det som det går framåt med både ny lagstiftning och verkställighet.

Söker stöd

Men för de andra Syrier som bor i Sverige på legala grunder finns det ett djupt engagemang för sitt gamla hemland. För dessa svensk-syriska medborgare är det naturligtvis svårt att besöka sina släktingar i krigszoner på landsbygden och i vissa städer som till exempel Aleppo. I Damaskus har man skapat en relativt sett hög säkerhetsnivå idag och trots att Ambassaden är stängd för närvarande satte sig en delegation från Sverige, Syrisk Svenska föreningen, på ett flygplan för färd till först Beirut och därefter med bil till Damaskus.
För Sabre Ayoub som var gruppledare och ansvarig för hela resan till Syrien var det den tredje resan till Syrien efter krigsutbrottet och han hoppas kunna vara en del av den rörelse för fred och dialog som växer fram.
– Vår förenings syfte har varit att peka på möjligheter till fred i Syrien genom att knyta kontakter mellan Sverige och Syrien. Vi ville skaffa information på plats och inte bara förlita oss på västerländska nyhetsbyråer. Det finns hopp för Syrien att återskapa fred och demokrati, berättar Sabre Ayoub som hoppas kunna återvända till Damaskus med en ny delegation redan i oktober.

Palmyra kan räddas

En av delegationens mest central möte var det med den Syriske ministern för kultur- och information, Omran Ahed Al-Zouabi. I maj när Sabre Ayoubs grupp var i Damaskus attackerade Islamiska Staten, IS, världsarvsstaden Palmyra. IS har tidigare plundrat och förstört kulturellt värdefulla platser och miljöer.
Under kulturministerns departement sorterar flera viktiga områden. Kulturarvet, press o tryckfrihet och den konstnärligt skapande sektorn ligger i hans beslutsområde. Alla dessa verksamheter brukar vara tidiga offer i krigszoner.
– Vi kan naturligtvis inte montera ned hela byggnader för att skydda dem från IS men vi har i delar tagit hand om förvarar värdefulla arkeologiska och historiska föremål, säger Omran Ahed Al-Zouabi och fortsätter.
– När det gäller pressfrihet så upprätthåller vid den i nationellt Syrien men det största problemet är att internationell media flyr landet och då får vi inte en fullständig bevakning från omvärlden.
Nationalmuseet i Damaskus har flera värdefulla arkeologiska och historiska föremål. I museet finns gamla skrifter från 1300-talet, 4000 år gamla skulpturer från Mari, statyer från Palmyra, en efterbildning av en synagoga från 200-talet, exemplar av Koranen från 1200-talet samt gamla vapen och läkarverktyg.