• I detta rum samlade man in flödet från bland annat sociala medier på internet. Foto: Patrik Ekström
  • Anna Södergren, Stefan Nilsson och Sofie Malm Höglund samlade in information och skickade vidare till stabsledningen. Foto: Patrik Ekström
  • Fiktiva sidor på nätet spred såväl rykten och löst prat som vederhäftig info. Foto: Patrik Ekström
  • Andreas Capilla är en av två kommunchefer i Åtvidaberg. Foto: Patrik Ekström

Kris i kommunen

I förra veckan genomfördes en stor krisövning i hela länet. Linköpings-Posten hälsade på mitt under brinnande övning och togs för att vara ett par figuranter.

Under det mer än passande namnet ”Pumpa läns” genomfördes det under två dagar i förra veckan en krisövning i hela länet och i Åtvidaberg var det kommuncheferna Andreas Capilla och Kerstin Skarin som höll i rodret. Scenariot man spelade upp var att det skulle ha regnat ofantligt mycket i hela länet och vad detta skulle kunna ställa till med. Just i Åtvidaberg var två vägar avstängda men det mest allvarliga var att Åtvidabergarna inte kunde dricka sitt vatten. Det sista skulle kunna ställa till med riktigt allvarliga problem.

Samordna information

Inne på ett av kontoren hittade man ekonomichefen Stefan Nilsson, ekonomen Sofie Malm Höglund och folkhälsoansvariga Anna Södergren. Deras uppgift var att ta in uppgifter som fanns på nätet och de fiktiva sociala nätverken ”Kvitter” och ”Xbook” samt diverse olika tidningar med spännande lokala namn.

-Magsjuka på Alléskolan, säger Sofie Malm Höglund med ett allvar som för någon sekund känns mer som verklighet än en trovärdig övning. Än mer realistiskt blir det när Stefan Nilsson undrar om även underteckand med fotograf ingår i övningens scenario. Det är knappt så han tror oss till en början; så väl är själva scenariot uppbyggt. Andreas Capilla, som självklart ingår i själva stabsledningen när det uppstår en kris, kommer in i rummet och tar emot och ger information.

Alla är med

-Vi har känt till att den här övningen skulle komma upp nu och har blockerat tid hos all inblandad personal så att de skulle kunna delta. Dock har vi ett möte i kommunstyrelsen ikväll som inte har gått att ändra på. I övrigt är detta som jag ser det en väldigt väl genomförd och seriös övning. Förutom Länsstyrelsen deltar alla länets kommuner, Försvarsmakten, Landstinget, Polisen, Sveriges Radio Östergötland, SMHI, SOS Alarm, Smittskyddsinstitutet, Trafikverket, Vattenfall och Räddningstjänsten i Östra Götaland.

Spridd övning

Geografiskt är övningen spridd över hela länet. De organisationer som ska övas befinner sig på sina ordinarie arbetsplatser. Motspelet, som bland annat agerar myndigheter, media och allmänhet och som ansvarar för inspel till de övade, fanns på Helikopterflottiljen Malmen.

Östergötland drabbat

Östergötland har genom åren drabbats av översvämningar som på sina håll har orsakat stora och långvariga problem. Problem med dricksvattnet har också blivit allt vanligare, runt om i landet har det förekommit både små och stora utbrott av smitta eller föroreningar. I Östergötland genomförs regionala samverkansövningar vart tredje år. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är också med och stöttar före, under och efter övningen. Landshövding Elisabeth Nilsson och länsråd Magnus Holgersson deltog även de, bland annat i ledningsplatsen vid Länsstyrelsen och hos motspelet.