Krönika 2014-03-19

Unga behöver mer kultur

Kultur är viktigare än vi tror. Något som kanske märks först när vi är utan. Kultur är förstås brett, och det är mycket omkring oss som är kultur utan att vi ens tänker på det. Nu har kvittot på att kultur- och fritidsnämnden satsat rätt kommit. 2010 önskade många mer pop och rock, och det har de fått!

Linköping växer och en direkt följd av det är att det behövs mer kultur till barn och ungdomar. Det är linköpingsborna överens om.

Jema kulturundersökningar intervjuade tusen 18-74-åringar boende i Linköpings kommun och kom fram till att fler känner sig delaktiga i Linköpings kulturliv nu än för tre år sedan. Kulturlivet och dess utbud får högre betyg, och just det är ett mål: att få mer nyskapande inslag i vår region.

Anmärkningsvärt är dock att åldersgruppen 36 till 45 år som tidigare upplevde ganska hög delaktighet nu har ändrat uppfattning och i stället känner sig mer än dubbelt så distanserade jämfört med förut. Kvinnor känner sig något mer delaktiga än män, och till de mest nöjda hör personer i 56-65 år.

En minimal sänkning syns hos ungdomarna i gruppen 18-25 år som visar en något lägre delaktighetskänsla än de andra åldersgrupperna.

Till kulturbesöken räknas inte bara evenemang, teatrar, museum, utan även utomhusplatser som Trädgårdsföreningen och Vallaskogen.

Det är bra med ett breddat kulturbegrepp. Det är inte bara den så kallade finkulturen som behöver stödjas. Bara genom att gå ut i ett naturreservat innebär att man besöksmässigt stöder Linköpings kulturliv.