Krönika vecka 4

En hyllning till 40-åringen!

Grattis Linköping och Norrköping för att vi har ett expansivt universitet. Ett universitet som arbetar tillsammans med näringslivet såväl i region som i Sverige, Europa och övriga världen. Det här gör lärosätet till en viktig hörnpelare i tillväxtsamhället som ständigt hittar nya fokus. Nu närmast blir det aktuellt att utveckla energi och miljö till ett ledande nationellt centrum för biogas.

Universitet har avknoppats i flera lyckade projekt som bland annat lett till teknikparkerna Mjärdevi och Norrköping Science Park där drygt 400 företag verkar och utvecklas.

Fjärde storstadsregionen

LiU har klättrat i ranking bland världens bästa lärosäten och har ett intressant läge mitt i en av Sveriges mest expansiva regioner, men ändå med pendlingsavstånd till Stockholm och med två flygplatser intill. Mitt i hjärtat av Östergötland. Universitetets framväxt i regionen visar också att den gamla och tillväxthämmande antagonismen mellan Norrköping och Linköping kan överbryggas. Här har universitetet gått i spetsen för ett samverkansklimat mellan de båda städerna.

Men 40 år är väl ingen ålder. Det är bara början. Precis som erfarenhet kan vara attraktivt, så är nytänkande minst lika viktigt. Och lägg där till nyfikenhet och mod att öppna nya dörrar. Linköping går i bräschen för att hitta nya samverkansätt mellan universitet, näringsliv och invånare.