Krönika vecka 40

Det har gått ett par veckor sedan vi gick till valurnorna, men det är fortfarande oklart hur Linköping ska styras framöver. Förhandlingarna i stadshuset pågår som bäst. Det man kan förvänta sig är en bredare uppgörelse mellan Miljöpartiet och sossarna å ena sidan och Centerpartiet och Folkpartiet å andra sidan. Men osvuret är bäst.

Sverigedemokraterna har försökt sända ut inviter till att vara med och bestämma, men har än så länge bara fått nobben. Någonting annat hade varit överraskande.

De närmaste veckorna blir avgörande. I god tid innan den 4 november ska det vara klart vilka som ingår in den nya kommunstyrelsen och vem som ska hålla i fullmäktiges ordförandeklubba. Dessutom ska kommunens budget behandlas i december och då är det ju bra om det finns en ”majoritet” i församlingen.

Situationen ser ungefär densamma ut i landstingets val där Socialdemokraterna har bjudit in brett. Vänsterpartiet har dock surnat till och bestämt sig för att driva politik i opposition under mandatperioden.

Om Socialdemokraterna lyckas samla ihop en majoritet kommer sakfrågorna upp direkt på dagordningen. Kommer man att riva upp beslutet om placeringen av den nya simhallen i Kallerstad? Och hur går det med boexpot 2017 och vad kommer det att kosta om man inte fullföljer planerna? Samt på ett nationellt-lokalt plan: Hur ska välfärdstjänsterna organiseras?

Det är några av frågorna som partierna i det nya fullmäktige kommer att behandla från november och framåt.