Krönika vecka 46

Just nu pågår något som kan kallas en omvänd urbanisering. I stället för att tömma landsbygden och flytta in mitt i centrum söker sig allt fler utåt ytterkanterna. Det hippa stadslivet är inte det självklara valet när samhällets ökande krav hinner ikapp oss och vi längtar efter friden ute på vidderna.

Folkligt i söder

Superlokal journalistik är det som behövs för att få papperstidningen att överleva. Det har vi tagit fasta på i och med våra temasidor Blickpunkt. Fokusområden i veckans Blickpunkt är Bestorp, Brokind och Sturefors - goda exempel på att småorterna runt omkring Linköping inte bara är några kvarter där delar av Linköpings arbetskraft bor. Här finns även arbetsplatser, med infrastruktur därefter. Bredbandskablar rullas ut för fullt. Det är en förutsättning för nästan alla företag och förstås en kvalitet för medborgarna. Fjärrvärmen forsar även den fram söderut och vägen mot Brokind har rätats ut i flera omgångar. Det ska vara lika enkelt att ta sig ut som in. Oavsett om du transporteras med bil eller för egen maskin på cykel. Nu ska dessutom Bestorp, Bjärka-Säby och Brokind starta egna samåkningsgrupper - bra för grannsämjan och miljön.

Byggboom i Brokind

Ett ytterligare tecken på nybyggaranda och optimism är den förskola och skola i Brokind som inom kort ska börja byggas, med plats för 250 barn från förskoleåldern upp till årskurs sex. Elevprognosen visar att antalet elever kommer att öka med 150 skolbarn under en tioårsperiod, och antalet förskolebarn med upp till 40 barn. I samband med skolbygget ska också en ny skolidrottshall byggas.

Befolkningen i dessa områden ökar och bostäder byggs - framför allt i Sturefors. Det här gör att vi kanske får tänka om hur vi ser på landsbygden. Alla vill inte att Linköping ska förtätas så att det blir som en storstad, vi behöver möta allas viljor.