• Marie Länne Persson kommer i höst ut med en bok om Slakas musikhistoria.
  • Marie har ägnat många timmar åt studier av historiska dokument.

Kulturarvet från Slaka bevaras i ny bok

Det är mycket som har hänt i Slaka genom historien och vissa inslag är mer kända än andra. En som arbetar för att sprida kunskaper om Slakas betydelse för musikhistorien är Marie Länne Persson. Hon kategoriserar sig själv stolt som balladnörd och är en person som brinner för bevarandet av medeltida musik. De senaste årens hårda arbete kommer i höst att mynna ut i en bok om musikhistorien i och omkring just Slaka.   

Marie Länne Persson är bördig från Småland och har länge varit engagerad i folkmusiken. När hon för tio år sedan flyttade till Linköping kom hon därför i kontakt med föreningen Kulturkraft Slaka.

– Namnet Slaka var inte alls obekant inom folkmusiken och jag undrade om det inte fanns några alster härifrån. Det visade sig att det fanns en enorm repertoar, inte minst med medeltida ballader som är min specialitet, berättar Marie.

Utifrån föreningens önskemål engagerade hon sig tillsammans med maken Toste Länne, riksspelman och ordförande i Östergötlands spelmansförbund, i starten av den första spelmansstämman i Slaka. Det ena ledde till det andra och så småningom mynnade intresset för Slaka ut i ett eget Leader-projekt vid namn Slaka-Musiken, med den större aktören Östgötamusiken som projektägare. Hösten 2009 tog arbetet fart på allvar och därefter har många olika aktiviteter och mycket grävande avlöst varandra.

– En del av kärnan i hela projektet är att lyfta Slaka och ge bygden ett erkännande för det kulturarv som finns. Den andra är att experimentera fram och visa vad musiken vill säga oss i dag, berättar Marie.

– En av aktiviteterna är de månatliga balladträffarna på Kyrkliden i Slaka. De handlar om att arbeta med balladerna och att analysera hur vi i dag kan utveckla berättandet, sjungandet, det musikaliska och dansen. Många av texterna är helt tidlösa och innehåller fruktansvärda historier, som utspelar sig än i dag.

Bok med tillhörande CD

I höst presenteras slutresultatet, där det mest påtagliga är en bok som Marie ligger bakom. I den försöker hon reda ut de många turerna genom historien med mängder av personer, händelser, försvinnanden och upptäckter. Boken berättar bland annat om de viktiga traditionsbärare som tecknat ner historiska texter och noter, samt om balladerna, sånglekarna och låtarna.

Dessutom kommer det att finnas en tillhörande CD med tolv olika musikaliska konstellationer av vitt skilda karaktärer, som alla tolkar de historiska alstren på sina unika sätt.

- Målsättningen är att lyfta fram själva musiken, hur bra och lättillgänglig den är. Det handlar ofta om enkla melodier, men de är inte sämre för det och de förmedlar häftiga historier. Jag vill genom det här arbetet bidra till ett stärkt musicerande och sjungande till vardags, förklarar Marie.

Boken släpps på Slaka spelmansstämma som genomförs under Östgötadagarna i höst. I samband med lanseringen genomförs också konserter med illustrerande bilder, skolprogram och flera andra aktiviteter.

- Det har varit väldigt roligt att skriva boken och det är oerhört spännande när man verkligen har förstått hur olika saker hänger ihop, avslutar Marie.