• Johan Rapp, Anders Landelius och Maria Lundgren ansvarar för studieförbundet Bildas integrationssatsning "Kulturkompis". Foto: Dennis Petersson

Kulturkompis som integration

Studieförbundet Bildas integrationssatsning Kulturkompis har spridit sig till Linköping. I satsningen kan nyanlända och etablerade svenskar lära känna varandra genom att besöka kulturevenemang tillsammans. – Kulturens språk är universellt, alla kan förstå även om man inte har svenskan, säger Maria Lundgren, konsulent på Bilda.

I grupper om fyra matchas två etablerade svenskar med två nyanlända, som tillsammans får besöka tre kulturevenemang under vintern och våren. Efteråt samtalar man på svenska om det man just sett tillsammans.

– Det primära är att man ska ses tre gånger, men vi hoppas såklart på andra positiva effekter och att det ska bygga långsiktiga relationer, säger Anders Landelius.

Nytt i Linköping

Satsningen, som startade i Stockholm har fallit väl ut. Idag finns 56 Kulturkompisaktörer i sju städer och fler är på gång. Nyligen gick startskottet för satsningen även i Linköping när Studieförbundet Bilda matchade sina första kulturkompisar på Babettes Kafferi.

– Det här är folkbildning när det är som bäst, säger Maria Lundgren.

– Det är så enkelt, många av våra nyanlända är så trötta på pappersbyråkratin, men här behövs egentligen ingenting, säger Anders Landelius.

Fler alternativ behövs

Uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskaper i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Sedan tidigare driver studieförbundet flera olika integrationssatsningar, bland annat ett välbesökt språkkafé. Men Anders Landelius menar att det behövs fler alternativ.

– Idrottsföreningarna är duktiga på sådana här satsningar, men det görs inte tillräckligt mycket. En fotbollsmatch eller en konsert är en ice breaker, man får direkt något att prata om och det behövs fler uppsluppna mötesplatser.

Stort utbud

Responsen från stadens lokala kulturaktörer har varit positiv och flera har anslutit sig till projektet. I utbudet finns alltifrån utställningar på Passagen, teater på Ung scen öst till spelningar på Palatset. Tanken är att det ska finnas något för alla. Den som är intresserad av att bli kulturkompis kan ta kontakt med Bilda.

– Det krävs inga förkunskaper, har du gått på en konsert så vet du hur det går till. Det gör det också väldigt enkelt för båda parter att vara med, säger Johan Rapp.