• Löfstad slott får pengar. Foto: Tommy Pettersson

Kulturlokalpengar till Östergötland

Boverket fördelar pengar i landet

Sjutton kulturlokaler får bidrag från Boverket och man fördelar år 2015 nästan 10 miljoner kronor till 17 icke statliga kulturlokaler runt om i landet.
I  år har bidraget framför allt gått till byggnadsåtgärder som ska  förbättra den fysiska tillgängligheten i lokalerna, framför allt till  hissar. Bidrag har också delats ut till om- och tillbyggnadsprojekt.

Till länet

I  förra veckan tog Boverkets samlingslokaldelegation beslutet att ge  bidrag  till sex länsmuseer, två övriga museer, fyra teaterlokaler samt  till fyra övriga  kulturlokaler. I Östergötland fick Kulturkammaren i  Norrköping 160 000 kronor, Östergötlands      museum-  Löfstad slott får  230 000 kronor och Östergötlands       museum i Linköping får 150 000  kronor.

Om bidraget

Boverket  kan ge bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till  exempel museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande.  Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.
Varje  år finns cirka 9,9 miljoner att fördela och denna gång fick Boverket in  34 st ansökningar om sammanlagt 49,5 miljoner kronor. 
Det är Boverkets  samlingslokaldelegation som en gång om året beslutar om hur pengarna ska  fördelas.
Nästa fördelningstillfälle för bidrag  till icke statliga kulturlokaler är i februari 2016 och sista dag för  ansökan är den 30 september 2015.