Kvalificerad ubåtsjakt

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) gällande leverans av kvalificerade ubåtsjaktmål, inklusive undervattensfarkosten AUV62 i ubåtsjaktövnings-version.

I kontraktet ingår kvalificerade ubåtsjaktmål, undervattensfarkosten AUV62-AT för ubåtsjaktövning samt leverans av drift och underhåll.

Erfarenhet

Saab ansvarar även för stöd vid övningsverksamhet under hela kontraktstiden.

– Beställningen innebär det att den svenska marinen får en ökad förmåga att öva och utbilda sina förband inom ubåtsjakt. Saabs erfarenhet och kunskap inom autonoma undervattensfarkoster gör att vi kan erbjuda världsledande träningsmöjligheterför våra kunder inom utbåtsjakt., säger Anne-Marie Vösu, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems.