• Här ska en ny modern simhall ta gestalt så småningom. Foto: Tommy Pettersson
  • Det vinnande förslaget kommer ha stor betydelse för hela Linköping, tror Kristina Edlund. Foto: Tommy Petterson

Kvalificering för ny simhall pågår

Nu går planeringen för en ny simhall i Linköping vidare. Byggnaden som föregåtts av så mycket tjafs om placering är nu inne på en konkret nivå.

Den 18 mars börjar den internationella projekttävlingen för hur Linköpings nya bad-, sim- och mötesplats kommer att se ut. Fem arkitektkontor kommer att väljas ut och gå till final. Det vinnande tävlingsbidraget tillkännages i mars 2017.

Tävling

Prekvalificeringen pågår mellan den 18 mars och 28 april då det är öppet för alla arkitekter som vill delta, både i Sverige och utomlands, att skicka in sina intresseanmälningar. Under sommaren väljer en särskild jury ut fem av dessa som får vara med och tävla. Vilket av tävlingsbidragen som vinner avgörs i mars 2017. Allt under noga överseende av Sveriges Arkitekter som är garant för att projekttävlingen går rätt till. Sträng sekretess råder under tävlingsförfarandet enligt LOU och sekretesslagstiftning vilket innebär speciella restriktioner.

– Det här är en av årets mest intressanta arkitekttävlingar och det vinnande förslaget kommer ha stor betydelse för hela Linköping. Vi tror och hoppas att många vill delta, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande i Linköping och fortsätter.

– Vi vill skapa en unik byggnad med en spännande arkitektur som inte går att hitta någon annanstans. Genom att ha en projekttävling hoppas vi fånga upp fler intressanta förslag än om vi hade haft en tävling där bara särskilt inbjudna arkitekter får delta.

Mötesplats som håller

Projektet drivs i samarbete mellan Lejonfastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Linköpings kommun.

Byggandet av den nya bad-, sim-, och mötesplatsen börjar hösten 2017 och planeras att vara klart under 2021.

Simhallsanläggningen kommer att finnas i en innerstadsmiljö och ska vara väl integrerad med Tinnerbäcksbadet och den omgivande park- och stadsmiljön.

Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och ha ett inkluderande formspråk.

– Vi vill utveckla staden i riktning mot ett mer hållbart samhälle varför det i tävlingen ställs krav på energieffektivitet och låg klimatpåverkan. Det ingår också ett stadsbyggnadsperspektiv där det finns stor frihet att lämna förslag på bebyggelsens höjd och utbredning samt anslutande gator, torg och andra byggnader, säger Jakob Björneke, kommunalråd i Linköping.