Kvinnor sjukanmäler sig mest

Kvinnor sjukanmäler sig oftare än män. Det visar Försäkringskassans utvärdering om sjukpenningtal 2014.
Skillnaden är dessutom stor där kvinnors sjukpenningtal ligger
på 12,19 dagar och männens på 6,67 dagar. Det genomsnittliga sjukpenningtalet
under 2014 ligger på 9,38 dagar vilket är en något högre siffra än tidigare.

Snabb ökning

Under 2013 låg genomsnittet på 8,38 dagar.
– Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014
jämfört med 2013. Samtidigt minskar antalet personer som har sjukersättning,
vilket gör att ohälsotalet fortfarande ligger historiskt lågt, säger Jan
Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Länet under rikssnittet

För Östergötlands del landar sjukpenningtalet något under
rikssnittet då det ligger på 8,0 dagar. Även där skiljer sig dock statistiken åt
mellan könen. Män på 6,0 dagar och kvinnor på 10,2 dagar. Störst är
sjukpenningtalet hos personer mellan 60 och 64 års ålderl visar
Försäkringskassans statistik.