• Li Teske är ombudsman på PRO Foto: Kajsa Nilsson

Låga förväntningar på pensionen

Många svenskar har låga förväntningar på hur stor del av sin slutlön de kommer få i pension. Drygt 40 procent tror att de kommer få hälften eller mindre. Samtidigt uppger en av tre svenskar att de kommer att få svårt att klara sig på sin pension, enligt nyligen publicerad undersökning. På PRO i Östergötland bekräftar man den oro som finns.

Svenskarnas syn på sin pension ser dyster ut. Av svenskar över 18 år är det hela 41 procent som tror att de endast kommer att få hälften eller mindre av sin slutlön i pension. I den uppskattningen ryms såväl den allmänna pensionen som eventuell tjänstepension och privat pensionssparande. Endast 13 procent tror att de kommer få mer än 70 procent av sin slutlön i pension före skatt de första åren efter att man slutat arbeta.

– Våra medlemmar har ju redan pension men visst är detta något som vi arbetar ständigt och jämt med, säger Li Teske, ombudsman på PRO i Östergötland och fortsätter:

– Vi måste se till att pensionssystemet blir bättre och vi, tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna är väldigt överrens om detta. Nu har ju politikerna i riksdagen börjat tala i sådana termer och det är självklart glädjande, menar Li Teske vidare. Britta Burreau, vd på Nordea Liv & Pension håller med om att det är en dyster framtids bild som målas upp.

Låg framtidstro

– Tyvärr är bilden realistisk. Andelen av din slutlön som du får i pension är liten och kommer minska framöver. Därför blir det allt viktigare med ett privat sparande. Ungefär varannan sparar privat till pensionen, fortsätt med det! Men om avdragsrätten försvinner ska du se över hur du sparar. Ta hjälp av din bank eller försäkringsbolag. Dessutom ska du prata med din arbetsgivare om att avstå lön till förmån för pensionspremier, det vill säga ett bruttolöneavstående. Undersökningen visar att 32 procent svenskar anser att de kommer att få mycket eller ganska svårt att klara sig på sin pension, att de kommer behöva någon form av bidrag, eller genomföra stora förändringar i sitt liv. Det är bara drygt en av fem, 22 procent, av svenskarna som tror att de kommer klarar sig mycket bra på sin pension.