• Björn Sturehed, klubbdirektör hos Landeryds Golfklubb, är beredd att pegga upp. Han berättar att klubben, i motsats till många andra, inte tappat medlemmar de senaste åren. Foto: Leif Larsson
  • Daniel Pantzar, banchef hos Landeryds Golfklubb, inspekterar rangen. Snart stundar invintringen av klubbens banor, ett digert arbete med många komponenter. Foto: Leif Larsson

Landeryds medlemmar sviker inte

I ett antal år har golfklubbar i gemen förlorat medlemmar. Landeryds Golfklubb har undvikit detta. – Vi tappade ett fåtal medlemmar förra året annars har vi ökat. I år pekar det mot ett litet plus, påpekar Björn Sturehed, vd och klubbdirektör.

Strax utanför Linköping finns klubben som har 3 600 medlemmar, tre 18-hålsbanor och en niohåls korthålsbana. En av banorna, 17 kilometer söderut, i Vesterby, förvärvades 2008. LGK fick då ett antal nya medlemmar som tillhört Västerby. Björn Sturehed pekar på fler faktorer som gör att LGK:s medlemsstock ökar.

– Det handlar om vad man levererar, hur bra klubben är som helhet och en viktig faktor är var klubben är placerad. I orter med tillväxt, som Linköping med en hel del inflyttning, har klubben hjälp av det i nyrekryteringen.

Olika bantyper

En annan viktig orsak är vad medlemmen har för banutbud. Landeryd är välförsedd på den punkten.

– Alla tre 18-hålsbanorna har en egen karaktär och egna svårigheter. Det är en styrka att ha tre så olika bantyper. Vi har också olika grässorter på greenerna och olika bunkersand, berättar klubbdirektören.

Slutet på säsongen närmar sig för golfsporten. När sista bollen slås hänger på vädret, inte kalendern.

– Södra banan stänger vi 25 oktober för att bygga om en del hål med nya green- och fairwaybunkrar. Hela ombyggnaden planeras ta tre år. Övriga banor är öppna beroende på vädret, förklarar Björn Sturehed.

– Det är enklare att bygga om på vintern, före snön kommer. Man får bättre tag vid grävningen när marken är hård, klargör banchefen Daniel Pantzar.

Han berättar att golfklubbens ytor uppgår till 330 hektar varav 100 finns i Vesterby. Många åtgärder ska vidtas på stora arealer inför invintringen. Som exempelvis att ta upp det organiska materialet vid greenerna och lufta det och på ett skonsamt sätt bespruta gräset mot svampangrepp.

– Det gäller att bespruta precis innan snön kommer annars är risk att det blir mögel. Det är komplext med banskötsel och ofta drabbas greener olika till synes oförklarligt. Vi tar hela tiden till oss nya rön om bland annat nya tekniker och motståndskraftigare grässorter. Det är en vanlig tro att golfbanor är miljöbovar men så är det definitivt inte. Generellt sett tar golfklubbar stort miljöansvar, redogör Björn Sturehed.

Växlande vinterväder är en stor fiende för golfbanor.

– När ett snötäcke smälter blir det fuktigt och en ishinna som kan bränna gräset och det är också stor risk för svampangrepp. Det bästa är om det kommer snö på tjälad mark som ligger kvar, poängterar vd.

Många bra aspekter

Varför ska man då spela golf?

– Det finns många positiva sidor. Man får motion och frisk luft och har trevligt sällskap som man väljer själv. Sedan finns även tävlingsaspekten med. Tack vare handicapsystemet så kan alla tävla mot varandra. Vi har en mycket aktiv spelare i klubben som är 91 år och även sexåringar i träning, berättar Björn Sturehed.

På Landeryd anordnas även tävlingar. I augusti var herrproffs här och spelade i Nordea Tour. Tävlingen kommer tillbaka i minst två år till.

– Stora tävlingar är ett sätt att få ut vårt varumärke, visa att vi kan arrangera och förhoppningsvis talar spelarna väl om oss. Det kräver mer av oss vad gäller banorna och det är till gagn för medlemmarna.

Nuförtiden är det lättare än förr att gå nybörjarkurser och att snabbt få komma ut på banan och spela.

– Golfklubbar är bra på att ta emot medlemmar men kanske inte lika bra på att behålla dem, påpekar han.

Men uppenbarligen finns det i dag signaler som tyder på att fler klubbar än Landeryds GK har lärt sig hur.