• Landshövding Elisabeth Nilsson, tvåa från höger, besökte nyligen Skäggetorpsskolan och fick reda på hur skolans ständiga mottagande av nyanlända elever går till. Övriga fem på bilden berättade. Det är från vänster: Leif Shumran, elevrådet, Rezija Zahirovic, elevrådet, Kajsa Andersson, rektor, Pia Lindgren, biträdande rektor, Reda Salman, elevrådet. Foto: Leif Larsson

Landshövdingen lärde sig om skolan

Skäggetorpsskolan i Linköping tar ständigt emot nya elever från andra länder. Av skolans 360 elever är 100 nyanlända och 97 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Landshövding Elisabeth Nilsson besökte nyligen skolan och guidades runt och fick ta del av hur mottagningen och integrationen fungerar.

– Det har varit ett intressant och späckat program och det är roligt att se den kraft och energi som finns här. Jag har träffat både engagerade lärare och elever med ambition och framtidstro, påpekar landshövdingen.

Hon träffade skolledningen, pratade med enskilda elever, såg hur hemkunskapen fungerar nu för tiden och var med på en historielektion.

– Många av de nyanlända har det tufft i skolan, av naturliga skäl, och det är viktigt att lärarna ger eleverna en bra grund för att de ska kunna gå sin egen väg. Jag är ordförande i Östergötlands integrationsråd och det är viktigt för oss att se verkligheten för nyanlända och förstå vad som krävs för att det ska fungera och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Mer av allt

Rektor Kajsa Andersson och biträdande rektor Pia Lindgren var glada över att landshövdingen kom.

– Förhoppningsvis kan landshövdingens besök göra att det sprids goda saker om skolan och att gemene man i Linköping får en annan och mer positiv bild av oss, säger Pia Lindgren.

– Kul att vår skola blir uppmärksammad på det här sättet. Vi behöver det mer än andra skolor. Vi är en skola där det behövs extra av allt, personalen måste ge extra av allt. Men det är en stimulerande miljö och man känner att man gör nytta varje dag, inskjuter Kajsa Andersson.

Med begreppet nyanlända menas de som varit i Sverige fyra år eller mindre. På Skäggetorpsskolan tillhör 70 procent av eleverna den gruppen. Pia Lindgren förklarar vilka svårigheter som finns för de som precis anlänt.

– Det är ingen homogen grupp, de har olika skolbakgrund, kanske inte ens gått i skolan förr och inte kan alfabetet. Det är tufft eftersom de samtidigt ska klara av kunskapskraven. Betygssystemet är samma för dem som för andra elever. Det är viktigt för skolans personal att se till att de inte tappar gnistan.

Kommunikation viktigast

Tre representanter från elevrådet var med under landshövdingens besök. Rezija Zahirovic, Leif Shumran och Reda Salman förklarar hur elever kan hjälpa de nyanlända.

– Vi brukar utse en fadder i varje klass för de som är nya men hela klassen stöttar och svarar på frågor, påpekar Rezija Zahirovic.

Även utanför skolans värld får de nya hjälp.

– Ofta får vi frågor om sport, ofta fotboll, och då kan vi berätta om vilka föreningar som finns, konstaterar Leif Shumran.

Alla tre fastslår att kommunikation är viktigast och även det svåraste hindret att övervinna. Åtminstone inledningsvis.

– I början är en del blyga och rädda för att ta kontakt med nya människor. Därför är det viktigt att alla på skolan får dem att känna sig trygga så att de vågar, fastslår Leif Shumran.

– Alla vill integreras, vara som de andra i klassen, ingen vill stå utanför. Jag tycker det fungerar jättebra med integrationen. För det är svårt att byta skola, men att även byta land och kultur, det är något helt annat, inflikar Reda Salman.