• Kommer Edlund att sitta kvar som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden eller är det dags för någon annan att ta över. Foto: Tommy Pettersson

Långa rockaden fullbordad

Kristina Edlund tar ytterligare ett kliv

Nu verkar det som Socialdemokraterna i Linköpings långa rockad i politiken är avslutad för denna gång i och med att Kristina Edlund har nominerats till kommunstyrelseordförande.
Pjäserna/personerna som nu flyttar på sig är Lena Micko till Sveriges Kommuner och Landsting, Helena Balthammar till ordförandeskapet i Arbetarkommun och nu då Stina Edlund till kommunstyrelsetoppen.

Vidare i karriären

Vid dagens årsmöte väljer Socialdemokraterna i Linköping alltså en efterträdare till Lena Micko som ska lämna kommunstyrelseordförandeposten för att gå vidare till SKL.
– Jag är hedrad över det stöd som medlemmar och partiets valberedning visar. Om jag blir vald ser jag fram emot att ta mig an Linköpings framtidsutmaningar tillsammans med den nya politiska majoriteten och linköpingsborna, säger Kristina Edlund i en kommentar till nomineringen. Edlund har arbetat som sjuksköterska på Universitetssjukhuset och hon är  idag kommunalråd och ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden. 

Öppen process

Hon  föreslås nu ta över posten som ordförande för kommunstyrelsen efter Lena  Micko. Det har varit en öppen process där medlemmar och lokalföreningar  nominerat och därför med detta starka stöd kan valberedningen föreslå Kristina Edlund.
– Kristina Edlund är en politisk ledare som kan föra Linköping genom en  period som kommer präglas av utveckling och tillväxt. 
Hon är en god  ledare, är målmedveten och besitter stor kompetens på  samhällsbyggnadsområdet. Alla de tre egenskaper som är avgörande när  Sveriges femte största kommun ska ledas, säger Elisabeth Gustafsson,  valberedningens sammankallande.
Socialdemokraterna genomför valet på partiets lokala årsmöte 30 mars men formellt görs valet i Kommunfullmäktige 28 april. Den enda frågan som återstår nu är väl om det kommer en kort rockad inom kort eller om Kristina Edlund ska dubblera?