• Ibland blir det nästan slagsmål vid kräftburarna. Foto: Lena Dahlberg

Länsstyrelsen håller koll

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag i att övervaka en lång rad verksamheter och områden. Under vecka 37 sattes fokus på just detta uppdrag.

Tillsynen sker på olika sätt men mest genom fysiska besök hos jordbrukare i form av exempelvis fältbesök. Det blir även oanmälda kontroller av olika verksamheter. Länsstyrelsen gör även dessa kontroller för att fästa uppmärksamhet på bredden i sin verksamhet.

-Det här är första gången vi gör en sådan här samlad aktion och en så pass koncentrerad vecka, menar länsrådet Magnus Holgersson som även var den som tog initativet till ”tillsynsveckan”. Han fortsätter:

Djurförbud

-Vi tittar på en lång rad verksamheter och då och då kommer det upp saker till ytan. Till exempel brukar det uppdagas att djur far illa och det kan gå så långt att djurägaren får ett förbud att ha djur men det är väldigt ovanligt. De allra flesta djur, oavsett om det är boskap på en bondgård eller husdjur, fortsätter länsrådet och berättar att det är många områden som den här veckan kommer att få ett besök från länsstyrelsen. Det kan vara allt från miljöarbetet på ett industriföretag till frågor som rör medeltida mässhakar och kräftfiske. Just kräftfisket är brinnande aktuellt då det just för närvarande sker en hel del tjuvfiske i länet.

Kräfttjuvar slåss

-Det förekommer en hel del av tjuvfiske av kräftor i framförallt Vadstena och Motala och även att man har vittjat de som har fiskerättens burar vilket medfört nästintill slagsmål, säger länsrådet Holgersson som själv inte närvarar under några fältbesök. Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter. Syftet är att medborgarna ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. Länsstyrelsen Östergötland arbetar med tillsyn inom drygt 30 områden.

Mässhakar och sprit

 Miljöskydd, alkohol, tobak, djurskydd, kräftfiske, räddningstjänst, fornminnen i skogsmark, bevakningsföretag, kyrksilver och medeltida mässhakar. Det är några områden som Länsstyrelsen Östergötland sätter extra fokus på under en särskild tillsynsvecka.