• Karin Varverud från Smedberga gård tillhör en av de tre gårdarna i projektet. Foto: Tommy Pettersson
  • Om alla svenska gårdar skulle ställa om sin produktion skulle det totala koldioxidutsläppet minska med drygt 950 000 ton. Foto: Patrik Ekström

Lantbrukare som går i spetsen

Förnybara bränslen populärt i Östergötland

Vårt arma jordklot värms sakta upp och halten av frisläppt koldioxid ökar hela tiden. Det lär finnas ett vetenskapligt antagande om att det råder ett samband mellan dessa två faktum.
Frågan är också vad kan jag göra som privatperson eller företagare och  vad  ska FN och dess medlemsstater göra? Svaret är väl enkelt, alla kan  göra något åt  klimatfrågan genom att balansera sin egen konsumtion av  resurser och producenterna kan göra  ännu mer för att bromsa  uppvärmningen.

Var står vi idag?

Svenska jordbrukets användning av fossila bränslen beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid och inom ramen för projektet ”Fossilfria lantbruk i  siktet” gör Smedberga Backgård, Kasta på Länsmansgård och Övre Jolstad gård i Östergötland vad de kan för att neutralisera människan skadliga effekter på naturen. När man startade i projektet 2011 var klimatarbetet inget främmande för  östgötagårdarna som redan 2006 hade arbetat med att ersätta fossilbaserad  bränslen till förnyelsebara dito.