• Sandra Wahlström, ordförande för lärarförbundet, är oroade över lärarbristen. Foto: Kajsa Nilsson

Lärarbristen ett stort problem

I dag råder en stor lärarbrist i Sverige. Det finns lärare som inte ens är behöriga i sin lärartjänst och lönerna är låga. Vissa skolor har det värre än andra. Vissa har inte ens problem som är värda att tala om. Det är olika från kommun till kommun, skola till skola.
Många anser att lärarna är värda högre lön för deras hårda arbete och viktiga jobb, deras lön återspeglas inte alls i det arbete som de lägger ner enligt många och det är inte bara lärare som är besvikna utan också elever och dess föräldrar.

70 000 tjänster

Tack vare att lärare inte får den lön de förtjänar så blir läraryrket inte särskilt efterfrågat och många lärartjänster står tomma. Enligt skolverket behövs 70 000 nya lärare, lärarutbildningen måste alltså öka dubbelt så mycket. Ett problem som detta medför då det finns en brist på folk som tar lärarexamen, är obehöriga lärare. Då så få ansöker så är det mindre krav på intagning till utbildningen och lärarkvaliteten kan vara väldigt låg.

Det finns inte ett enda ämne där alla lärare är 100 procent behöriga. Obehöriga lärare får ej sätta betyg vilket innebär att någon annan lärare får sätta betyg på en elev som de inte har samma relation till som den obehöriga läraren.

– Lönerna är alldeles för låga utifrån våra frågor och många väljer bort yrket på grund av det, säger Sandra Wahlström, ordförande för lärarförbundet i Linköping.

Lärarförbundet har bildat en nationell opinion

Regeringen gör en satsning på tre miljarder kronor vilket omfattar 60 000 lärare. Detta har höjt snittet på lärarlönen i Linköping men det är inte tillräckligt. Enligt lärarförbundet är det störst brist av lärare i inlandet då det är svårt att få dit nya än de som redan bor där. Stockholm är även en av de platser som har störst brist.

Situationen på gymnasier

På gymnasier ser det ut som så att elevantalet minskar och man gör sig av med lärare. När elevantalet sedan ökar igen, så har de lärare som jobbat förut fått en ny tjänst och det finns inga andra att anställa. Vissa skolor behöver dra ner på lärartjänster av ekonomiska skäl vilket skapar en enorm brist bland olika skolor. Det blir alldeles för många elever per lärare, vilket drabbar kvaliteten på utbildningen. Klasserna blir stora, det bildas bullriga miljöer och koncentrationsförmågan för eleverna sänks.