Läraren ska bestämma

Sedan skolan kommunaliserades har läraryrkets status sjunkit rejält och det är idag svårt att rekrytera duktiga studenter till lärarutbildningarna. För att vända den utvecklingen har Folkpartiet bland annat infört karriärtjänster med rejäla lönelyft för lärare.

Men vi behöver göra mer

Lärarnas löner måste fortsätta höjas och karriärtjänsterna bli fler. Folkpartiet vill att var fjärde lärare ska ha en förstelärartjänst, med ett rejält lönelyft.

Vi behöver plocka bort uppgifter som inte rör undervisningen från lärarna. Rastvakter och vaktmästare är viktiga, men det är inte lärarna som ska ha de uppgifterna.

Jag och Folkpartiet anser att lärarna ska få bestämma i klassrummet. När en elev stör för de andra så ska läraren kunna säga ifrån, ge kvarsittning eller skicka ut eleven ur klassrummet, så att de elever som är där för att lära kan få göra just det. Vi politiker tillsammans med rektorerna måste stötta lärare, så att de inte är rädda för klagomål.

Vi politiker måste också låta lärarna bestämma över pedagogiken. I Hallstahammar har Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit initiativ till ett läxförbud i kommunens skolor. Det är absurt. Beslut om läxor ska fattas av läraren, inte av kommunfullmäktige. Den sortens klåfingrighet skadar läraryrket och skolan.

Folkpartiet vill fortsätta skapa en skola med duktiga och högavlönade lärare och tydligt fokus på kunskap. Vi tänker fortsätta vara skolans starkaste förkämpe. På söndag är det val. Min uppmaning är: rösta för skolan!

Karin Granbom Ellison, kandidat till kommunfullmäktige (FP)