Lärarnas löner rekordhöjs

37 miljoner till lärarlöner

Den 27 april är en glädjens dag för Linköpings lärare. Då betalas de nya, höjda lärarlönerna ut. Kommunen skjuter till 37 miljoner kronor till löner för lärare och andra pedagoger.
– Det här är förmodligen den största höjningen av lärarlöner som vi har sett i Linköping. Och en av de största höjningarna som vi kommer att se i Sverige i år, säger Daniel Andersson, ordförande för personalutskottet

Höjs alla lärares löner?

Kommunen tillämpar en individuell lönesättning. De kan inte ange någon snittlön eller svara på om lönehöjningen berör alla lärare i Linköping.

– De lärare som anstränger sig lite mer, som läser på extra mycket och som lyckas bra i klassrummet kan märka det i lönekuvertet. Det handlar framför allt hur lärare lyckas få eleverna att utifrån deras förutsättningar uppnå kunskapsmålen, förklarar Daniel Andersson.

Höja skolresultatet

Karin Granbom Ellison, bildningsnämndens ordförande, anser att trots att ett antal reformer har gjorts för att höja läraryrkets status, exempelvis legitimationskrav och förstelärare, räcker det inte.

– Lärares ingångslön och livslön står sig inte i konkurrens med andra yrken som har lika långa utbildningar. För att locka studenter, rekrytera nya lärare och för att behålla lärare behöver lönerna öka. Den här rekordsatsningen på lönerna är en viktig del i att långsiktigt höja skolresultatet i Linköping, säger hon.

Mest pengar till grundskolan

Den särskilda lönehöjningen på 37 miljoner är utöver den ordinarie höjningen som alla yrkesgrupper i Linköping får. Det är extrapengar som avsattes till lärarlönerna i höstas. Det satsas mest pengar på lärare i grundskolan – ungefär 19 miljoner kronor. Lärare i gymnasiet, Komvux och Sfi får 8 miljoner kronor medan förskolelärare, fritidspedagoger och modersmålspedagoger får 7 miljoner kronor. Kommunen skjuter till cirka 2,8 miljoner kronor till skolledare och 0,4 miljoner kronor till lärare i Kulturskolan.