• Gamla simhallen rivs och Tinnerbäcksbadet utvecklas. Foto: Tommy Pettersson

LASS ger sig in i simhallsdebatten

I december beslutade kommunfullmäktige beslut om att utreda förutsättningarna för en placering av den nya simhallen ute på Kallerstad/Stångebro, och därmed upphäva tidigare beslut om placering på Folkungavallen. Två olika placeringsalternativ föreslås, ett vid sportcenter och det andra vid Linköpings Arena, och därmed stängs dörren för en placering på Tinnerbäcksområdet/Folkungavallen.

Debatten om simhallsplaceringen ebbar ut så småningom men Socialdemokraterna i Linköping har inte varit speciellt glada över den plötsliga geografiska förändringen och har kämpat för det ursprungliga alternativet på Folkungavallen som vaskades fram i Kultur o fritidsnämnden.

Nu öppnas debatten igen

Det var efter en maratondebatt på tre och en halvtimme som fullmäktige röstade i genom en ny placering. Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister gick samman och skramlade ihop 36 nej röster men den borgerliga Alliansen plockade med hjälp av Sverigedemokraterna ihop 41 ja röster och därmed var frågan avgjord. Eller? Nu ger sig en tung organisation in i debatten om den nya simhallens placering. I ett öppet brev till kommunen tar LASS och LSF upp en rad olika argument för att plocka in Campusområdet som ett realistiskt alternativ till Kallerstad. Tinnerbäcksplaceringen döms ut av flera skäl i samma öppna brev. Christian Gustavsson som är ansvarigt kommunalråd tackar för simorganisationernas synpunkter men hävdar vänligt att man går vidare med Kallerstad/Stångebroutredningen.

– En placering vid Campus Valla har inte utretts men skulle kunna medföra postitiva aspekter för en koppling mellan idrotten och universitetet. Men Stångebroplaceringen är med sin närhet till nya resecentrum och innestaden ett överlägset alternativ. Dessutom har vi andra byggplaner i anslutning till universitet som krockar, säger Gustavsson i svaret och hänvisar till planerna på det prestigefyllda Vallastaden Bo2017.

Frågan avgörs 26 e mars

Redan år 2012 beslutade kommunfullmäktige att Linköpings nya simhall skulle byggas i anslutning till Tinnerbäcksbadet men efter att det beslutet togs har en styrgrupp genomfört en granskning av ekonomin och kommit fram till att det inte är så klokt att gå vidare med den planen. Nu ska frågan avgöras inom kort.

–En rapport kommer upp på styrgruppens bord den 26 e mars och då är vi redo för nästa steg i processen helt i linje med vår tidsplan. Vi genomför också ett särskilt utvecklingsarbete kring utomhusbadet Tinnis något som tas upp i en delrapport på samma möte den 26 e, berättar Christian Gustavsson.