• Lars Johansson bor och verkar vid slussen i Sturefors. Foto: Tommy Pettersson.
  • Det krävs en kraftkarl för att öppna en sluss. Foto: Tommy Pettersson

Lasse slussar i Sturefors

Lars "Lasse" Johansson har varit slussvaktare i snart 20 år. Lika länge har han bott i den gamla slussvaktarstugan och just nu råder det högsäsong på Kinda kanal.

Ska man åka på Kinda kanal så bör man anmäla sin ankomst två dagar innan via telefon men det gäller bara på för och eftersäsongen. När det är högsäsong så är det bara att färdas fritt på den stilla och vackra kanalen.

– Man man bo mycket bättre än så här säger "Lasse" och slår ut händerna mot det stilla vattnet och de gröna omgivningarna. Det är svårt att säga emot. Huset han bor i är bara på 36 kvadratmeter och byggt 1870 men på sommaren har han en stor tomt att tillgå.

Två dagar är bäst

– Det tar egentligen runt sex timmar att köra genom kanalen i en riktning och man skulle kunna göra det på en dag men då hinner man inte njuta av det. Kanalen är mycket vacker och något okänd för till och med infödda Linköpingsbor. Det är lite synd men när de väl blir medvetna om Kinda kanal så är det fast, säger "Lasse" som även säljer fiskekort till hugade sportfiskare. I Erlången och Regnen finns de vanligaste matfiskarna så som gädda och abborre men även gös och ål kan nappa om det vill sig väl.

1700-talet

Man hade under slutet av 1700-talet börjat planera och prata om att bygga en kanal mellan de olika sjöarna i sydöstra delarna av Östergötland. 1861 blev den farbar och fungerade under många år som transportled men sedan 1948 går det inte någon godstrafik på Kinda kanal utan den används mest för nöjes och avkopplings skull. Slussarna i Kinda kanal kan hantera fartyg upp till 24,5 meters längd och 4,6 meters bredd. Nykvarns sluss är ett undantag som har samma mått som slussarna i Göta kanal. Detta för att slussen ligger före Linköping från Roxen och Göta kanal sett, och man ville att fartygen som gick på Göta kanal skulle kunna komma in i Linköpings hamn.

Tungt hantverk

– Det är viktigt att bevara kanalen som den är och det är ett riktigt hantverk att vara slussvaktare då man får bruka handkraft för att öppna och stänga slussarna. Det är även något av ett precisionsarbete då man lätt kan göra fel vilket kan få stora konsekvenser. Men det är ett fantastiskt arbete, skrattar "Lasse" till avsked och vinkar till avsked.

Här finns slussarna i Kinda kanal

 Nykvarn, Tannefors,  Hackefors, Hjulsbro,  Slattefors, Sturefors,  Hamra, Hovetorp och slutligen Brokinds sluss.