• Elaine Lundberg har under snart tio år upplåtit sitt hem till barn som behöver omväxling och miljöombyte. Foto: Anna Ek
  • Fler borde ta chansen att bli stödfamilj. Foto: Anna Ek

Lätt att vara stödfamilj

Att göra en insats och att hjälpa ett barn är kanske de viktigaste orsakerna till varför Elaine Lundberg har valt att var fjärde helg upplåta sitt hem till två barn i behov av stöd.

Att vara stödfamilj innebär i korthet att man låter ett, eller kanske flera barn, bo hemma hos sig som en del av den befintliga familjen.

- Jag är uppvuxen med att min mamma hade dagbarn och det har alltid varit liv och rörelse hemma hos mig. Själv har jag fyra egna barn, men det är stora nu och jag är till och med mormor, men jag kände att jag ville hjälpa till och ge barn i behov av stöd och hjälp genom att låta dem komma hem till mig en gång i månaden, inleder Elaine Lundborg vårt samtal och man ser glöden i hennes ögon och hon talar med liv i rösten som för att understryka sitt engagemang för dessa barn och deras familjer.

Tystnadsplikt

– Jag har tystnadsplikt, det ingår i uppdraget, men jag kan säga så mycket att de två barn jag har olika diagnoser och att de är hos mig är ju även en avlastning för deras föräldrar som kanske har andra barn som man kanske inte ägnar så mycket uppmärksamhet som man skulle önska. Barn med diagnoser kräver i sig ganska mycket men har även stort behov av att komma bort och få lite ”semester” som Elaine uttrycker det. I nio år har hon haft olika barn i sitt hem. Under denna tid så har en del flyttat och några kommit till.

Ingen åldersgräns

– Det finns igen direkt åldersgräns men barnen brukar fasa ut sig själva när de kommer till de övre tonåren. Ofta är de ganska små när det kommer hit först och med de behov ett mindre barn har. Sedan tar kanske andra intressen över och man går vidare men jag är alldeles säker på att man gör ett intryck och att den tid man haft ihop är betydelsefull. Det gäller för både mig och de barn man haft i sitt hem. Att vara stödhem stödfamilj innebär glädje och att man gör något som gör skillnad. Många vill nog vara stödfamilj eller på annat sätt hjälpa till men man kanske inte vet hur man ska göra eller tror att det svårt.

Ett lätt beslut

– När man väl tagit steget över tröskeln så ångrar man sig inte. Visst binder man upp sig en eller flera helger per månad men själv tycker jag att det är ett ganska lätt beslut och något man gör med glädje. Jag vet att det behövs flera stödfamiljer och det är något jag verkligen kan uppmana andra att också bli, avslutar Elaine Lundberg.