Leanlink tar över Hemsjukvård

Nu börjar det närma sig för Linköpings kommun att ta över ansvaret för hemsjukvården. Skatteväxling är beslutad och kommunens egen regi tar över all berörd verksamhet nu när de privata utförarna har backat på uppdraget.

Den är de 20 e januari 2014 hemsjukvårdsreformen träder i kraft vilket innebär att kommunens egna utförare, Leanlink, kommer att sköta all hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Hemsjukvården har fram till nu skötts av landstinget i Östergötland.

Tolv olika hus

Anställda av Leanlink Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till de som behöver hälso- och sjukvård, men som inte kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning. De som idag har hemsjukvård eller hemrehabilitering kommer att få information och kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska eller rehabpersonal. Personalen är i vissa fall samma som tidigare, men är nu anställd av Leanlink och patienterna behåller den läkarkontakt de haft tidigare, på den vårdcentral de valt. Sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och undersköterskor utgår från tolv olika servicehus runt om i kommunen. Rehabiliteringsteamet utgår från Åleryds vårdboende. För patienter med behov av psykiatrisk hemsjukvård, ansvarar en annan utförare.