• Även stadshuset släcktes ned. Foto: Tommy Pettersson

Lejonfastigheter släckte ned

I lördags var det dags igen för en timmes klimatmanifestation. Privatpersoner, företag och offentliga verksamheter världen runt släckte ned det som man kunde för att på ett symboliskt visa att klimatfrågan är viktig för människans framtid på jorden.

Det kommunal bolaget i Linköping Lejonfastigheter deltog även i år genom att släcka ned sex fastigheters fasadbelysning. 

Lejonfastigheter har deltagit och släckt ned fastigheter sedan år 2009 och 2017 var Sporthallen, Stifts- och landsbiblioteket, Stångs Magasin, Saab Arena, Stora teatern samt Stadshuset nedsläckta mellan klockan 20 30 och 21 30.

Kodioxidneutralt mål

Earth Hour arrangeras för elfte året och årets tema är Tillsammans för klimatet. Tillsammans är också Lejonfastigheters ledord för att nå Linköpings kommuns mål att vara en koldioxidneutral kommun 2025.

– För oss är det viktigt att tillsammans med kommunen, universitetet och övriga kommunägda bolag diskutera hur vi gemensamt kan göra mer för att nå kommunens mål. - Som ytterligare ett led i denna viktiga fråga, och som inspiration för fortsatt arbete är jag stolt över att kunna presentera Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige, som vår gästtalare på nästa Green Drinks by Lejonfastigheter den 11 maj. , säger Maria Widfeldt, Lejonfastigheters hållbarhetschef,

Nytt rekord

Ifjol, när Earth Hour fyllde tio år slogs ett nytt globalt rekord när nästan en miljard människor i 178 länder deltog i manifestationen. I Sverige är engagemanget fortsatt stort där 84 procent av landets kommuner deltog och halva svenska befolkningen släckte ned eller gjorde andra klimataktiviteter.

Syftet med Earth Hour är inte en energisparkampanj. Avsikten är att klimatförändringarna måste tas på allvar, att skapa engagemang och inspirera till beteendeförändringar, och att släcka lamporna blir då en viktig symbolhandling.