• Tekniska verkens nya panna Lejonpannan invigdes för allmänheten i lördags. Foto: Fanny Miles
  • Inuti Lejonpannan. Foto: Fanny Miles
  • Inuti Lejonpannan. Foto: Fanny Miles
  • En sopstation längst ner i Lejonpannan. Soporna importeras till Gärstad, gripklon plockar upp de, soporna eldas och blir till el och värme.Foto: Fanny Miles
  • Första spadtaget togs den 29 nov 2013. Foto: Tommy Pettersson

Lejonpannan invigd

Symbol för cirkulär ekonomi

Nu är Lejonpannan invigd.  Anläggningen är är en av världens modernaste anläggningar för att utvinna energi ur avfall och den är också Tekniska verkens största investering någonsin, kostade 1,15 miljarder kronor.

Med Lejonpannan tas ytterligare ett kliv mot visionen att göra Gärstadområdet till den plats på jorden där avfall hanteras som råvara/resurs på det resurseffektivaste sättet.

Namntävling

Det var i förra veckan Linköpings nya kraftvärmeverk invigdes och nu kommer utsläppen av växthusgaser att minska med motsvarande 97 000 ton CO2 per år. Anläggningen symboliserar och är ytterligare ett stort steg på vägen gentemot en cirkulär ekologisk ekonomi som bolaget arbetar med och är en viktig beståndsdel i.

Öppet Hus

Lejonpannan fick sitt namn efter en öppen namntävling. första spadtaget den 29 nov 2013 och togs i bruk för avfallseldning november 2015. I lördags hade man öppet hus på Lejonpannan och banfamiljerna kunde för första och förmodligen sista gången se Lejonpannan in action.

Fakta Lejonpannan:

Avfallsbaserad panna med kapacitet för 230 000 ton avfall/ år.

Klarar även en flexibel bränslemix som biobränsle, trä och returträ.

Pannan är på 83 MW, det tio år äldre kraftvärmeverket på Gärstad är på 68 MW.

Skorstenshöjd ca 67 meter.