• Ragnvi Andersson och Caroline Morgansdotter Blomsten har utformat museets nya upplevelserum Viljans värld. Foto: Fanny Miles
  • Ragnvi Andersson och Caroline Morgansdotter Blomsten har utformat museets nya upplevelserum Viljans värld. Foto: Fanny Miles
  • Återbruk och återanvändning har fått stort fokus i det nya upplevelserummet. Pedagogerna har hittat mycket av rekvisitan på Myrorna. Foto: Fanny Miles
  • Perspektiven växlar i Viljans värld. I den lilla docksängen, gjord som en tändsticksask vilar en docka gjord av en bit trä. Foto: Fanny Miles
  • Viljans värld utspelar sig i en skogsdunge i eklandskapet. I en av de gamla ekarna finns en kuriosakabinett. Foto: Fanny Miles

Lekfullt möte med historia

Upplevelserummet Viljans värld öppnade i helgen hos Östergötlands museum. Linköpings-Posten tog sig en titt dagarna innan invigningen.

Att lyfta leken inom en museiverksamhet är inte helt självklar. Vätten Viljans värld är en nysatsning för att uppmana till lek och samtidigt skapa en generationsöverskridande plats inom museets verksamhet.

– Det var för tre år sedan som jag började spåna på idén om ett upplevelserum för barn som samtidigt kan fungera som en pedagogisk del av museet, säger museichef Olof Hermelin.

Datamuseets gamla lokaler

När Datamuseet bytte plats inom museet fanns det en ledig hörna för att formge det nya upplevelserummet som består av tre stationer.

– Utgångspunkten är Östergötland och eklandskapet. Här bor Vätten Viljan som är 200 år gammal. Vi kände att vi behövde en figur som barnen kan identifiera sig med, förklarar museipedagog Ragnvi Andersson.

Tidsmaskin och stenålder

Rummet är naturtroget och hemtrevligt. Omringad som av en dunge kan barn, och vuxen om man så vill, krypa in i myrstacken där en boplats från stenåldern står uppställd. På andra sidan rummet finns tidsmaskinen, ett ovanligt inslag i en skogsdunge kan tyckas men varje inslag är tänkt att knyta an till museets övriga verksamhet.

– Tanken är att återkoppla till övriga utställningar i vår verksamhet. Samtidigt handlar det om kunskapsöverföring eftersom barnen kan besöka rummet tillsammans med en vuxen. Vi tror att det kan skapa samtal generationer emellan, menar Ragnvi Andersson.

Kuriosakabinettet

I Viljans värld kan barnen lära sig om medeltid och konst. Om bofästningar från stenåldern, om natur och kultur. I dungen finns såklart även en ek. Snyggt uppbyggd med stam och allt. Eken känns personlig med ansiktet som tittar fram bland barken och spanar ut över dungen. Innanför ekens stam är en kuriosakabinett uppbyggd.

– Vi har använt oss av saker från våra egna samlingar samt handlat grejer från Myrorna. Här inne riktar vi mer fokus mot återbruk och miljö, förklarar Ragnvi Andersson och visar lamporna som hänger från taket.

– Det är lampor gjorda av gamla plåtburkar, säger hon.

Lek med perspektiven

Runt om i rummet stöter man på perspektivförändringar. Små, små figurer av människor eller överdimensionerade insekter, glasögon, leksaker. Ragnvi Andersson menar att de placerat ut det för att leka med perspektiven. Beroende på vem som upplever världen ter sig världen också olika.

Rumsrytmik

I Kuriosakabinettet finns en plats bara för barn. En trappa upp, till en liten vrå där man kan ta det lugnt. Kanske leka med den lilla trädockan i tändstickssängen eller ta med sig en egen docka.

– Det finns något som kallas för rumsrytmik. Det handlar om att låta rummen ha olika syften. Både för spring och lek men också för att kunna ta det lite lugnt, säger Ragnvi Andersson.

Permanent

Viljans värld Öppnade i lördags med bland annat besök av Barnkanalens Jecko och Jessie, tipspromenad och kalas. Upplevelserummet är numer en av museets permanenta utställningar.