• Mikael Sanfridson fortsätter med sitt och kommunens Sisyfosarbete. Foto: Tommy Pettersson

Ligger före lagtolkning

Det är inte lätt för Linköpings kommun att skapa en lättillgänglig socialtjänst när man har Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  och deras tolkning av socialtjänstlagen emot sig.

Kommunen vill trots allt fortsätta arbetet med en mer lättillgänglig socialtjänst för biståndstagare. I en skrivelse till regeringen vill kommunen ha en lagändring som gör det möjligt för Linköping och andra kommuner att erbjuda sociala stödinsatser utan biståndsprövning.

Nu uppmanar man därför regeringen att ändra i befintlig lagstiftning eller föreslå en ny lag som gör det möjligt för Linköping och andra kommuner att erbjuda vissa socialtjänstinsatser utan biståndsprövning.

Modell blir praxis?

Linköpings kommun har under de senaste 20 åren arbetat för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst genom att erbjuda stöd utan biståndsbedömning eller via en förenklad handläggning. Den så kallade Linköpingsmodellen har varit uppskattad hos såväl brukare som personal och flera myndigheter har uppmuntrat arbetet.

– Vår förhoppning är att Linköpings kommun kan fortsätta utveckla den lättillgängliga socialtjänst som vi så framgångsrikt erbjudit under många år och att vi även kan bidra med värdefullt underlag i arbetet med den kommande översynen av socialtjänstlagen. Vi ser att Linköping är en förebild när det kommer till bra och lättillgänglig socialtjänst, säger kommunalråd Mikael Sanfridson (S).

IVO bestämmer?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har dock bedömt att Linköpings kommuns arbetssätt strider mot socialtjänstlagen. I maj fattade Högsta förvaltningsdomstolen beslut om att inte ge Linköpings kommun prövningstillstånd i ärendet.

– Domen är olycklig eftersom den leder till ökade kostnader för administration utan att den nödvändigtvis leder till att hjälpen når fler eller att kvaliteten i insatserna höjs. Vi vill kunna erbjuda Linköpingsborna bästa möjliga omsorg, då vill vi att den också ska vara lättillgänglig, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).