• Anita Jernberger säger att landstinget fullt ut kan upprätthålla hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov på lika villkor för alla. Foto: Rama Gerges
  • Enligt Mats Johansson handlar det också om att värna om vårdpersonalens rätt att i sitt möte med patienten inte behöva göra avkall på yrkesetik. Foto: Tommy Pettersson

Lika vård åt alla

Papperslösa ska få fullständig vård

Den nya majoriteten i landstinget är överens - likvärdig och fullständig vård ska ges till papperslösa och asylsökande.

– I och med att vi nu kan ge likvärdig vård även till papperslösa kan vi fullt ut upprätthålla hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov på lika villkor för alla, säger Anita Jernberger, landstingsråd, i ett pressmeddelande.

”Vård som inte kan anstå”

I lagen står det att papperslösa som är under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård som den folkbokförda befolkningen. Papperslösa över 18 år har rätt till mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, en hälsoundersökning, läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner samt ”vård som inte kan anstå”.

Har inte gått att precisera begreppet

Lagen om ”vård som inte kan anstå” beslutades 2013 av den borgerliga regeringen tillsammans med Miljöpartiet. Men den nya regeringen som tar över vid årsskiftet (Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet) menar att det inte har gått att precisera vad begreppet ”vård som inte kan anstå” innebär.

Delar Socialstyrelsens slutsats

Till exempel har Socialstyrelsen kommit fram till att det bara är den ansvarige läkaren som har kunskaper om patientens individuella förutsättningar som kan bedöma vilka åtgärder som sjukdomstillståndet kräver. Den nya majoriteten delar Socialstyrelsens slutsats.

– Det handlar också om att värna om vårdpersonalens rätt att i sitt möte med patienten inte behöva göra avkall på yrkesetik, säger landstingsrådet Mats Johansson.