• Paul Lindvall mitt i ”sitt” centrum. Foto: Tommy Pettersson

Lindvall kritisk mot fastighetsägare

Det moderata kommunalrådet Paul Lindvall är oroad för Berga Centrum och dess utveckling. Trots ett flertal påstötningar vill inte fastighetsägaren vare sig prata med sina hyresgäster eller oppositionsrådet Lindvall.

Han bor i området, oppositionsrådet och moderaten, Paul Lindvall och handlar ofta i den utbyggda, och som han säger, trevliga ICA-butiken. Han har även pratat med flera av dem som äger och driver olika rörelser i centrumet och alla vittnar om samma sak – fastighetsägaren förblir tyst och som det verkar, ointresserad av vare sig dialog eller utveckling.

Ointresserad ägare

– Vid ett tillfälle så pratade jag med honom men han sa att han inte ville ha kontakt med politiken. Sedan har jag återkommit vid flera tillfällen men då har han inte svarat. Mats Carlheim som driver apoteket i centrum är av en liknande uppfattning och även har sökt den aktuella fastighetsägaren utan framgång.

– Det finns mycket att göra här i Berga centrum och vid ett samrådsmöte framkom, som en av de viktigaste punkterna, hur viktigt centrumet är för dem som bor här, menar Mats Carlheim vidare.

Uppfräschning

Paul Lindvall menar även att det skulle behövas en uppfräschning både utanför centrumet men även inne i själva huskroppen. Han menar även att den styrande majoriteten kunde tagit tag i de problem som finns i området kring själva centrum med olika ungdomsgäng som rör sig i centrum. Paul Lindvall har själv stött på dem då han ofta besöker sin matbutik på kvällstid.

– Jag har dock aldrig upplevt dem som hotfulla eller bråkiga men det kan säkert uppfattas som det, avslutar han medan vi går runt i Berga centrum och hälsar på förmiddagsflanörerna.

Vår tidning har sökt den aktuella fastighetsägaren vid ett flertal tillfällen men utan framgång.