• Här gräver Botryggs byggchef Maria Brahim,projektledare Maria Hedberg, Anders Mäki från LHC, Maria Lindström från LFC, Johan Fredriksson från LIBK, Patrik Olsson från RP, Lars Rejdnell, Christer Gunnarsson och Cecilia Person från Barn- och Ungdomsavdelningen. Foto: Tommy Pettersson

Linköping Arena byggs färdigt

Idrottsprofilerad skola klar 2016

Linköping Arena är en anläggning som ska drivas under oegennyttiga ändamål enbart vara till gagn för fotbollen och inte till några kommersiella vinstsyften.
Men efter sommarens fotbollssuccé har arenan kantats av dispyter och inte byggts färdigt.

Idrottsprofilerad skola klar 2016

I förra veckan togs ett Första spadtag för en ny högstadieskola. En idrottsprofilerad skola som ska stå klar till hösten 2016.

I och med detta spadtag för skolan fortsätter byggnationen på Linköpings arena och där med kan den anses bli färdig 2016.

Klartecken för arenans södra del

Botrygg har drivit arenaprojektet en längre tid och efter en markanvisningstävling som Linköpings kommun utlyste under våren 2015 blev det klart att högstadieskolan kommer att byggas på arenans södra del mot Norrköpingsvägen.

Skolan, som kommer ha plats för 300-400 elever och den byggs av Botrygg och hyrs sedan av Linköpings kommun.

I huvudsak kommer högstadieskolan bestå av undervisningslokaler, övriga ytor såsom gymnastikhall och matsal planeras att användas på intilliggande Anders Ljungstedts Gymnasium.

– Det ligger i allas intresse att det bilr färdigbyggt här. 

Vi har tillsatt resurser för att hålla den snäva tidsplanen men det sk gå bra, säger Maria Brahim Byggchef på Botrygg som varit med om alla de turer som varit kring Linköping Arena ända sedan 2011.

– Arenan har 8 500 sittplatser och tjänar också som andra arena åt Åtvidaberg. Vi har två läktare med tak och ett fantastiskt ljud. Arenan har dessutom haft imponerande siffror på LFC s matcher. Behoven finns inom både fotbollen och i skolvärlden och nu är de snart tillgodosedda.

Idrott och hälsa

Den nya högstadieskolan ges en idrottsprofil där eleven har möjlighet att lägga extra fokus på bland annat fotboll, ishockey, handboll eller innebandy. 

Detta är något som även kommer att märkas på det första spadtaget där en rad av Linköpings elitklubbar kommer att finnas representerade. En glad Anders Mäki från LHC fanns på plats för att börja gräva även profiler som Maria Lindström från LFC, Johan Fredriksson från LIBK, Patrik Olsson från RP jobbade med spadarna.

Historiken

Det var Fredrik Emvall, som bemyndigat ombud för LHC som lämnade in en ansökan om att få bedriva grundskole-verksamthet till Skolverket/Skolinspektionen. 

I ansökan angavs några lokaliseringsalternativ, alla placerade i Stångebro, tidigare benämnt Kallerstadsområdet och plötsligt tog planerna på en fortsatt utbyggnad av arenan fart.

Linköpings Arenas historia har varit kantad av en del stridigheter som visserligen har lösts efterhand. Men dessa meningsskiljaktigheter har förmodligen satt sina spår hos aktörerna, kommunen och byggherren. Den största diskussionen har gällt hur detaljplanen ska kunna tillåta olika verksamheter i byggnaderna. Från början var kommersiella näringar aktuella i arenans södra del men intresset var svalt för dessa ändamål.

Då dök tanken upp att arenan skulle inrymma en skola istället.