• Östgötateatern uppvisar en högre andel som uppger att de besökt institutionen..Foto.Tommy Pettersson
  • Kultur- och fritidschefen Karin Semberg kan summera med stolthet. Foto. Lisa Svensson Lindén
  • Lars Vikinge försvarade kulturutbudet med emfas. Foto: Tommy Pettersson

Linköping en kulturstad

Linköping får genomgående högre betyg för kulturliv och utbud i en ny undersökning än vad som var fallet i undersökningen som genomfördes 2010.

Hösten 2013 genomförde företaget Jema kulturundersökningar en undersökning kring kommuninvånarnas kulturvanor och nu var det dags att presentera resultatet igen.

Allt fler känner sig delaktiga i Linköpings kulturliv och kulturutbudet får överlag ett positivt omdöme vilket visas i den aktuella kulturvaneundersökningen.

– Att få mer nyskapande inslag är ett av våra mål, så de synpunkterna tar jag till mig, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Vikinge som själv försöker läsa av tecken i tiden genom att fråga sina barn  ibland.

Gamla Linköping står sig

Betydligt flera känner sig delaktiga i Linköpings kulturliv jämfört med föregående undersökning, som genomfördes 2010. Speciellt märkbar är förbättringen i den åldersgrupp 36 till 45 år som tidigare upplevde låg delaktighet.

Precis som tidigare ingick ett tusen personer i undersökningen, hälften män, hälften kvinnor, och frågorna rörde såväl utbud som kvalitet. I enkäten ingick bland annat museer, ateljéer, teater, musikarrangemang, bibliotek och dans.

Denna gång uppgav en mindre andel att de besökt Friluftsmuseet Gamla Linköping, en minskning från 75 procent till 47 procent.

– Samtidigt har friluftsmuseet visat fina besökssiffror i andra undersökningar. Till exempel visar en turistekonomisk analys att antalet turister ökat. Vallamuseerna visar också en rejäl uppgång, och det kan vara så att de som tillfrågats blivit mer specifika i sina svar, säger kultur- och fritidschef Karin Semberg.

Flygvapenmuseum lyfter

En institution som visar en markant uppgång är Flygvapenmuseum. Även Östgötateatern uppvisar en högre andel som uppger att de besökt institutionen. Linköpingsborna ger medelbetyget 3,5 på en 5-gradig skala när det gäller det samlade kulturutbudet vilket är en förbättring jämfört med 2010. De äldre ger högre medelbetyg än de yngre och kvinnor är mer positiva än män.

Medelbetygen för teater och klassiska konserter har också förbättrats jämfört med undersökningen 2010. Fortfarande uppfattar invånarna kulturlivet som lite traditionellt.

Evenemangskalendern PG – På Gång i Linköping har ett stort genomslag. Två tredjedelar har observerat denna och närmare hälften, 43 procent, av de tillfrågade har uppgett att kalendern inspirerat dem att delta i någon ny kulturaktivitet.