• Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund går med stora kliv i kommunalpolitiken. Foto: Tommy Pettersson

Linköping en superkommun?

Tidningen Dagens Samhälle är en journalistiskt granskande tidning som skriver om offentliga sektorn. Tidningen är ingalunda någon husbondens röst åt  Sveriges kommuner och landsting men har ändå seglat upp och blivit något av kommunpolitikernas "bibel".

Nu har tidningen nominerat Linköping till "Årets superkommun", i en tävling för kommuner. Det är tack vare kommunens starka ekonomi, välutbildade befolkning och starka arbetsmarknad vilket är några faktorer tidningen tar fasta på när man berömmer Linköping.

Starka kommuner

För andra året i rad har Dagens Samhälle tittat närmare på hur utvecklingen i kommunerna har sett ut de senaste åren och hur förutsättningarna ser ut för framtiden, med målet att identifiera vilka kommuner som står särskilt starka.

– Det är jätteroligt och hedrande att Linköping är nominerad till Årets Superkommun. Kommunens utveckling är positiv och vi presterar bra inom flera områden. Linköping är ett tillväxtnav med en stark kommunal ekonomi, en växande arbetsmarknad och goda kommunikationer. Att vi är nominerade ser jag som ett tecken på att vi är bra på att ta tillvara de möjligheter vi har utifrån vår stads unika förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Täta kommuner

Åtta nyckeltal har vägts samman för att bedöma och rangordna kommunerna; bland annat vad gäller inflyttning, kommunal ekonomi, befolkningssammansättning, skolans kvalitet, näringsliv och förbindelser. Storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner rankas var för sig och i varje grupp koras Årets Superkommun på Stora Samhällsgalan i maj. Linköping återfinns finns i kategorin "Täta kommuner". Vilket kan tolkas dubbelt genom att Linköping har en urstark ekonomi samtidigt som man är rikets femte stad i befolkningshänseende.

Dagens Samhälles nomineringsmotivering:

Flygstaden Linköping har inte bara en stark kommunal ekonomi, stark demografi och en välutbildad befolkning. Kommunen utgör tillsammans med Norrköping dessutom en allt starkare arbetsmarknadsregion med bra pendlingsmöjligheter. Trots att Linköping är landets femte största kommun befolkningsmässigt räcker det inte för att kvala in på storstadslistan. Där krävs nämligen att man tillsammans med närliggande kommuner når en befolkning på minst 500 000 personer."