• Tekniska verken är en av garanterna för att kunna nå kommunens miljö-och klimatpolitiska mål. Foto: Patrik Ekström

Linköping endast på plats 36

När tidningen Miljöaktuellt granskar kommunernas miljöarbete visar det sig att Linköping sjunker tre pinnhål i rankningen.
Förra året låg man på plats 31 och nu hamnade kommunen på plats 36. Miljöaktuellt presenterade för sjunde gången sin granskning av kommunernas miljöarbete och den visar att Sveriges bästa miljökommun 2015 är Örebro, följd av Lomma och Göteborg.

Hård konkurrens

Miljöaktuellts kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. 
Den baseras på en egen enkät och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, 
Energimyndigheten, Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Styrmedel offentlig upphandling

– Det är i en hårdnande konkurrens som Linköpings kommun har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, 
både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar,
 säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.
En positiv trend är att andelen kommuner som använder ekonomiska styrmedel, 
exempelvis genom offentlig upphandling, för att minska koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter ökar.
– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. 
Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo.
Sveriges bästa miljökommun Örebro fick 47,26 poäng i undersökningen, av sammanlagt 60 möjliga. Tvåan, Lomma kommun, fick 46,38 poäng. 
På tredje plats kom Göteborgs stad, som fick 45,94 poäng. Linköpings kommun fick 38,08 poäng, vilket räckte till plats 36.