• Både inflyttning och ökat antal födslar gör att Linköping växer. Foto: Tommy Pettersson

Linköping fortsätter att växa

När Linköpings befolkningsmängd nådde den magiska 150 000-invånargränsen i fjol klev man in i en ny dimension.

Ökat befolkningstal ställer ökade krav på kommunen. Fler bostäder och mer service behövs - både privat och offentlig sådan.

En viktig förutsättning

Som tur är ökar också antalet jobb i kommunen vilket är en viktig förutsättning för att man ska klara av ekonomin. Antalet förvärvsarbetande i Linköping ökade under 2013, samtidigt som inpendlingen till staden fortsatte att stiga för sjuttonde året i följd. Allt detta enligt rapporten ”Förvärvsarbetande 2013” från Statistik & Utredningar på Linköpings kommun.

Hela 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 2013 vilket är en ökning med 1 437 personer jämfört med år 2012.

Saab dominerar

För andra året i rad var transportmedelsindustrin inräknad - den näringsgren som ökade mest i Linköping. Drygt 73 procent av befolkningen i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetade 2013, det var 0,5 procentenheter högre än under 2012. Ungdomar mellan 20-24 år var den åldersgrupp för vilka förvärvsfrekvensen ökade mest 2013.

Ett resande folk

Både in- och utpendlingen till kommunen fortsatte att öka under året. Drygt 17 800 personer pendlade in till kommunen och nästan 10 700 personer pendlade från Linköping för att förvärvsarbeta i en annan kommun.