• Joakim Kärnborg är inte orolig för ekonomin när det gäller extravalet i vår. Foto: Tommy Pettersson

Linköping klarar extravalet utan problem

I slutet av december kommer regeringen med största sannolikhet att utlysa ett extra val till riksdagen vilket i sin tur kommer att ske 22 mars nästa år. Även om det denna gång inte är val till kommunfullmäktige är kommunen i högsta grad involverad.

Linköpings kommun organiserar extravalet för invånare i Linköpings kommun och det innebär en del kostnader för vallokaler samt rekrytering och utbildning av valförrättare. Förberedelsearbetet har börjat och kommundirektören Joakim Kärnborg är inte speciellt orolig för kostnader i och med extravalet.

– För en kommun skiljer sig inte förfarandet i ett extra val speciellt mycket från ett ordinarie val. Vi har inte hunnit räkna på det än men jag är inte orolig. Vi har i budgeten för 2015 resursmedel på 57 miljoner kronor som kommunstyrelsen förfogar över och därför är det inte några problem med att ta fram pengar av den här storleken, säger han.

Staten stora kostnaden

Arbetsinsatsen för kommunen skiljer sig alltså inte nämnvärt från vanliga val. Trots att kommunen förmodligen får utgifter för att kunna organisera valet ligger den stora kostnaden på staten i form av valmyndigheten och länsstyrelserna. Deras stora uppgift är att sprida information och trycka valsedlar och göra den slutgiltiga röstsammanräkningen.

I samband med extravalet har kommunen möjlighet att hålla mindre val om lokala frågor i Linköping men huruvida det blir några sådana har inte Joakim Kärnborg några besked om.

– Det har i alla fall inte nått mina öron att vill man göra något sådant.