Linköping lockar länets unga

70 procent av länets unga kan tänka sig att flytta till Linköping, på andra plats hamnar Norrköping med sina 51 procent. Undersökningen visar att det är till länens största städer som ungdomar helst söker sig och nationellt sett är Stockholm den mest populära staden.

En undersökning utförd av SBAB med hjälp av Snabba svar visar att det är till Linköping som Östergötlands ungdomar kan söka sig. Av de 1006 personer som deltagit i undersökningen vill ungefär varannan flytta till Stockholm och nästan lika många kan tänka sig att flytta till Göteborg. Malmö och Uppsala är inte lika populära, då knappt var fjärde kan tänka sig att flytta dit.

Unga söker sig till Stockholm

Andelen som vill flytta till de större städerna är högst hos de yngre, det vill säga de som är i åldrarna mellan 18 och 20, där 59 procent svarar att de vill flytta till Stockholm och 54 procent svarar att de gärna flyttar till Göteborg.

– Förklaringen är rimligen tvådelad, dels har många i 25-årsåldern redan stadgat sig på sin ort och är inte lika flyttbenägna och dels har många som var flyttbenägna redan gjort slag i saken och flyttat till en storstad, säger Karin Hellgren, presschef på SBAB.