Linköping och Västervik i samarbete

Nu går Linköpingsbolaget Utsikt Bredband in i ett omfattande samarbete med Västervik Miljö & Energi för att möta behov och utmaningar Utsikt på bredbandsmarknaden i regionen.
 Utbyggnaden av Bredband är inne i ett expansivt läge med ökad
efterfråga av fiberanslutning till bostäder och företag.

Snabb digitalisering

I både i tätorter och på landsbygd går utvecklingen snabbt och
behoven av snabba digitala förbindelser okar därför sluter nu de båda bolagen
ett brett samarbetsavtal.
– Bredbandsområdet kommer att utvecklas kraftigt i framtiden.
Nya produkter och tjänster kommer att ställa nya krav på framtidens nätägare.
Samarbetsavtalet vi tecknat ger oss nu förutsättningar att möta framtidens
utmaningar tillsammans, säger Jörgen Svärdh vd på Utsikt Bredband.

Olika och lika

Både Utsikt bredband och Västervik Miljö & Energi
storsatsar på att bygga ut sina fibernät för att möta kundernas efterfrågan.
Verksamheterna är lika varandra i många avseenden men det finns även områden där
man är olika och har skilda förutsättningar inom respektive geografiska
område.
– Vi har flera framgångsrika samarbeten med Tekniska
verken-koncernen så det känns helt naturligt att fördjupa samarbetet mellan de
båda bredbandsverksamheterna, säger Per Allerth vd för Västervik Miljö &
Energi.