• Skäggetorp är ett av de områden som har kartlagts. Foto: Patrik Ekström

Linköping pekas ut i kartläggning

Det organiserade buset får allt större utrymme i särskilt utsatta områden i Sverige. Det visar den första nationella kartläggningen av lokala kriminella nätverk som Rikskriminalpolisens underrättelsesektion nu har arbetat fram.

I den nationella översikten av kriminella nätverk, med stor påverkan på lokalsamhället, pekas fem områden ut i Östergötland. Föga oväntat är det stadsdelar i Linköping och Norrköping som pekas ut i rapporten.

Ny brottslighet

Problemen med lokala kriminella nätverk är ett relativt nytt fenomen i Sverige och den brottsligheten har ökat sedan millennieskiftet. I Linköping är det Skäggetorp, Ryd och Berga som omnämns i Rikspolisstyrelsens kartläggning. I Norrköping är det Hageby och Navestaområdena som tillhör de gängkriminellt belastade stadsdelarna.

Den nya brottsligheten uppstår i områden som präglas av utanförskap och hög arbetslöshet. Kartläggningen visar att det handlar om områden med strukturella problem och social utsatthet. I dessa områden får de löst sammansatta nätverken av kriminella ungdomar stort genomslag. Deras kriminella agerande påverkar tryggheten och säkerheten i områdena.

– Det gör att Polisen får svårt att agera i området, lokala näringsidkare utsätts för påtryckningar och det förekommer skjutningar på öppen gata. Hot och våld används för att få vittnen att dra tillbaka vittnesmål och påverka allmänhetens vilja att samverka med Polisen mot de kriminella. Det blir därmed problem att klara upp brott och vi måste skaffa oss en nationell överblick över hur det ser ut. Den här kartläggningen är starten på ett långsiktigt arbete, säger Lars Öjelind, biträdande chef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion.

Ett samhällsproblem

Underrättelsesektionen fortsätter nu med att ta fram förslag till åtgärder för hur Polisen ska agera mot detta. Arbetet kommer att presenteras tidigt nästa år men klart är att samarbete är nyckeln till framgång.

– Det här är ett samhällsproblem som vi gemensamt måste agera mot. Polisen behöver samverka med andra samhällsaktörer för att utvecklingen i områdena ska förändras, säger Lars Öjelind.