• Här på Skogsvallen ska det byggas bostäder och Hjulsbro IK har fått en ersättnings anläggning i Harvestad, Pema Arena. Foto: Tommy Pettersson
  • Skola och förskolor har byggts och ytterligare en förskola är på gång. Foto: Tommy Pettersson
  • Det kommer att blir fler spadtag för Elias Aguirre i södra Linköping. Foto: Tommy Pettersson
  • I Harvestad byggs med en mångfald och variation som förvånar och förgyller. Foto: Tommy Pettersson

Linköping växer söderut

längs med Stångån

Det har sedan lång tid tillbaka funnits en vision i Linköpings kommuns långsiktiga planering om ett fortsatt och sammanhållet byggande söderut längs med Stångån. Nu så här några decennier senare ser kommunfullmäktiges översiktliga planering ut att bli realiserad.

Från Ekholmen till Sturefors genom Harvestad, Ullstämma och numer även Hjulsbro är planering, byggnation och inflyttning i full gång. I mogna områden som Sutrefors, Hulsbro och Ullstämma är det förtätnings och förlängningsbebyggelse som pågår. I Harvestad är det en helt ny stadsdel som växer fram med infrastruktur, kommunal service och ett litet handelscentrum.

Det är ganska uppenbart varför man väljer att detaljplanera för bostäder längs med Stångån. Det är naturligtvis oerhört attraktiva lägen för folk som vill bosätta sig lite lantligt men samtidigt ha närhet och tillgång till stadens utbud.

Lång historia

Redan på 1960-talet började kommunen att köpa upp mark för framtida exploatering. De dåvarande generalplanerna från 1967 0ch på 70- talet föreslog att man skulle bygga lägenheter och villor i Ullstämma.

Senare under 1980 och 1990- tal blev området ett ännu bättre alternativ för bostadsbyggnation inte bara för det natursköna läget kring Stångån utan för att det låg utanför det område som Saab överklagade på grund av att flygbullret inte på den tiden passade ihop med boende.

Planeringen av stadsdelen Ullstämma startades under 80-talet och den senaste detaljplanen är från år 2007. På andra sidan Brokindsleden finns Harvestad och där kommer det att  byggas bostäder och en ny förskola.

I takt med utbyggnaden har också infrastruktur, offentlig verksamhet och elnät, vatten-avlopp kablats ut till nybyggda områdena utanför tätorten. Ett varierat näringsliv har också hittat ut och etablerat sig i "Söderort".

Framtida utbyggnadsområden

Socialdemokraten Elias Auguirre är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden och han känner av det tryck som befolkningsökningen ger. Därför blir varje byggbart område i kommunen värdefullt för en nödvändig höjning av bostadsproduktionstakten.

– Ullstämma och Sturefors är väl några av de områden som det har hänt mest i de senaste tio åren. I takt med att vi bygger nytt behöver vi fortsätta att bygga ut den kommunala servicen för de boende. Vi har en större förskola i Harvestad på gång, cykel och gångvägarna längs med Stångåstråket ska göras mer attraktiva och i handelsområdet finns det plats för fler företag, säger Elias och fortsätter.

– På Skogsvallen i Hjulsbro kommer Botrygg att bygga bostäder och det blir även ytterligare marktilldelning på området. Vi behöver bygga ännu mer och få in fler aktörer som bygger i Linköping.