• Linköpings befolkningsökning blev 1 681 personer 2013. Foto: Tommy Pettersson

Linköpings befolkning fortsätter att öka

Nyligen presenterades den definitiva befolkningsstatistiken för 2013 från SCB, men redan för en månad sedan kunde man med hjälp av det preliminära utfallet slå fast att länets befolkning ökar med mer än 4 000 invånare, vilket är en rekordökning. Naturligtvis är det så att Norrköping och Linköping är drivande i regionens tillväxt och bidrar med en andelsökning på hela 41 procent.

Folkmängden ökade med 4 064 personer i Östergötlands län under 2013. Det var 1 355 personer fler än 2012 och den största ökningen av länets befolkning under ett enskilt år sedan 1994. Folkmängden ökade mest i länets två största kommuner. Till sist blev ökningen 1 681 personer i Linköping och 1 625 personer i Norrköping, vilket innebär en skillnad på 56 personer till Linköpings fördel.

Invandring är nödvändig

Nästan hälften av befolkningsökningen står flyktingarna för, 1 883 personer under årets 11 första månader varav de flesta kom till Norrköping, 372 mottagna flyktingar. Detta kan jämföras med 268 flyktingar i Linköping 2013.

Befolkningstillväxten är nödvändig på både kort och lång sikt. I ena änden flyttar redan etablerad arbetskraft in och blir skattebetalare vilket är en förutsättning för att företagen ska kunna utvecklas. Flyttnettot hamnar på 1 052 personer 2013 vilket är dubbelt så stort som det var under 2012. Även födelsenettot är viktigt på lång sikt. I Linköping uppgick födelsenettot till 641 personer.

– Det är glädjande siffror som presenteras från SCB. Speciellt glädjande är vårt höga födelsetal. Det visar att det är attraktivt att bo i Linköping. Nu kommer bostadsproduktionen igång och vi påbörjar en rad investeringar i kommunen så vi står väl rustade, säger kommunalrådet Paul Lindvall glatt och kan konstatera att det föddes 1 848 barn i Linköping 2013 vilket är i höjd med rekordnoteringen 2012.

På plussidan

2014 kunde knappast ha börjat bättre för politikerna i Rådhuset i Norrköping och i Stadshuset i Linköping beroende på vilka statistiska fakta man vill luta sig mot. Det är så att en del av det generella statsbidraget ökar i takt med att befolkningen växer, därför är SCB s befolkningsstatistik viktig för kommunalpolitiken.

– Vi kan konstatera att linköping växer lite mer än vad Norrköping gör vilket är en förändring sedan de preliminära siffrorna presenterades. Men det är glädjande att vi växer i hela länet. En avgörande faktor för att våra städer ska vara attraktiva är bostadssituationen. Vi har en situation där det är lite lättare att få tag i lägenhet i Norrköping just nu, men när befolkningen växer så har vi stora utmaningar framför oss. Vi har också problem med arbetslösheten trots att vi har en bra jobbtillväxt och möter ungdomsarbetslösheten med olika insatser, säger, Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.