• Yvonne Rosmark har anledning att vara glad. Foto: Patrik Ekström

Linköpings befolkning ökade med 1 700

Det går bra för Linköping, det visar en månads konjunkturbarometer från näringslivsbolaget Nulink, som presenterar augustisiffror.

117 nya arbetsställen första halvåret och antalet arbetsplatser under första halvåret. Det utrikes resandet till och från Linköpings City Airport rekord i juli, 12 378 passagerare. Utvecklingen är densamma för antalet hotellnätter, vilka ökade med 12 995 under årets första sex månader.

Friska vindar blåser

Rapporten bygger på statistik från SCB och myndigheter med uppgift att följa respektive område och för Linköpings del pekar det mesta uppåt.

- Näringslivet har en stor del i Linköpings positiva spiral. Fler och växande företag, fortsatt dialog med näringslivet och effektiv företagarservice är några av hörnstenarna för fortsatt positiv utveckling, säger Yvonne Rosmark, Näringslivschef och VD Nulink.

Lägst arbetslöshet

Arbetslösheten är bland de lägsta i landet, 5,9 procent i juli jämför med 7,3 procent för hela riket. 139 färre ungdomar var arbetslösa eller i program under juli 2016 än samma månad förra året. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med närmare 15 procent eller 500 hushåll under de senaste tre åren. Hösten 2013 passerades 150 000 invånare och vid kommande årsskifte lär det bo nära 155 000 människor i Linköping.