• Nils Hillerbrand är en av Linköpingspolitikerna som deltar i ICLEIs världskongress. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Linköpings biogasarbete på ICLEIs kongress

Linköpingspolitiker på plats

Under ICLEIs världskongress deltar Linköpingspolitikerna Nils Hillerbrand och Paul Lindvall. Där presenterar de Linköpings framgångsrika biogasarbete.
Den 8 till 12 april genomför ICLEI en global kongress som sker var tredje år. I år håller konferensen till i Sydkoreas huvudstad Seoul. Under konferensen presenterar miljökommunalråd Nils Hillerbrand och kommunalråd Paul Lindvall Linköpings biogassatsning.
–Det är mycket värdefullt för Linköping att delta i en stor klimat- och miljökonferens. Nätverket ICLEI är internationellt respekterat och jag är övertygad om att vi kommer att knyta viktiga kontakter och hämta hem kunskap som kan hjälpa oss i det lokala klimatarbetet, med målet att bli en koldioxidneutral kommun år 2025, säger Nils Hillerbrand.

Allmänhetens engagemang

Paul Lindvall och Nils Hillerbrand ska ta upp allmänhetens engagemang, exempelvis gröna påsen. Linköpings biogassatsning bygger på en bred politisk enighet och sker i samverkan med andra aktörer, bland annat Linköpings universitet.
–En starkt bidragande faktor till Linköpings framgångsrika biogassatsning är en sedan lång tid tillbaka etablerad politisk samsyn om betydelsen av ett långsiktigt och målmedvetet klimat- och miljöarbete, säger Paul Lindvall. ICLEI - Local Governments for Sustainability är världens ledande nätverk med över 1000 städer och metropoler som förbundit sig att verka för en hållbar framtid. 
Linköping är en av elva svenska kommuner som är medlemmar i nätverket. Ansvariga politiker på lokal och regional nivå från världens alla hörn är med på kongressen, som är ett tillfälle att utbyta kunskaper och erfarenheter inom området miljöteknik.