• Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för Aerospace Cluster Sweden. Foto: Fanny Miles

Linköpings flygkluster ut i Europa

Blir medlem i stort nätverk

Det händer saker kring Linköpingsflyget och nu blir Aerospace Cluster Sweden medlem i europeiskt flygkluster.
Ända från starten har ett av målen för Aerospace Cluster Sweden varit medlemskap i de europeiska flygklustrens organisation EACP.
– Vi presenterade oss vid EACP:s årsmöte i onsdags och efter en omröstning av medlemmarna valdes vi in som ny medlem, säger Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för Aerospace Cluster Sweden, i ett pressmedalande. 
Aerospace Cluster Sweden, ACS, med centrum i Linköping är Nordens enda formaliserade kluster för flyg och rymd.

Finns liknande nätverk

Liknande nätverk finns i övriga Europa. 
34 av dessa kluster i 13 länder samverkar genom European Aerospace Cluster Partnership, EACP. 
Varje kluster innehåller ett stort antal företag och institutioner. 
Ett exempel är italienska Aerospace Lombardia med 185 medlemsföretag, varav 25 räknas som stora, med tillsammans 15 000 anställda och dessutom 40 forskningsinstitut. 
I EACPs nätverk finns drygt 4300 företag, 430 forskningsinstitut samt 125 administrativa myndigheter och instanser. Som medlem i EACP kan Aerospace Cluster Sweden ge även sina mindre medlemsföretag tillträde till större projekt, hitta relevant forskning, samarbetspartners och skapa affärer långt utanför Sveriges gränser.

Ett av målen

Därför har målet hela tiden varit ett medlemskap, men det har krävt en hel del förarbete. 
Onsdag 23 september inbjöds Aerospace Cluster Sweden att presentera det svenska flygklustret vid EACP:s årsmöte i Hamburg. 
Dessförinnan hade EACP fått en skriftlig ansökan med grundlig information om Aerospace Cluster Sweden och dess medlemmar.
– Svenskt flyg- och rymdkunnande är högintressant i övriga Europa, konstaterar Anna Rehncrona. 
Det känns oerhört roligt att Aerospace Cluster Sweden nu finns på den europeiska kartan.