• Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet bredvid Peter Wallenberg Jr svarade på frågor. Foto: Tommy Pettersson

Linköpings universitet får 1,8 miljarder kronor

Stolt 40-åring leder forskningsprogram

Linköpings universitet, som firar 40-årsjubileum, har utsetts till värduniversitet för Wallenberg Autonomous System Programs under kommande elva år. Forskningsprogrammet, som ska möjliggöra en världsledande kunskapsbas inom autonoma system, finansieras med 1,3 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En halv miljard satsas dessutom av universitet och företag.
Totalt 1,8 miljarder kronor – den största enskilda utbildningssatsningen i landet någonsin.

– Jag är naturligtvis mycket glad och stolt över att Linköpings universitet fått förtroendet att leda en satsning av den här digniteten. 

Vi är ett 40 år ungt universitet och det här visar att vi hittills har arbetat på rätt sätt. Det här blev en fantastisk 40-årspresent, säger Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet.

Så kallade autonoma artefakter, såsom självkörande bilar, obemannade flygande och marina fordon samt smarta robotar har de senaste åren rönt stor uppmärksamhet ur vetenskapliga, samhälleliga, teknologiska och industriella perspektiv. Storskaliga system och system av system, som infrastruktursystem, blir allt mer automatiserade och självorganiserande.

Samverkan i fokus

Wallenberg Autonomous System Programs (WASP) är en ambitiös satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Linköpings universitet kommer vara knutpunkt för programmet som även samlar världsledande kompetens från Chalmers, KTH och Lunds universitet. 

Stor betoning ligger på samverkan med svensk industri, bland annat gällande doktorandrekrytering och testarenor. 

Samverkan mellan – och inom – forskning och näringsliv var ett av ledorden på presskonferensen, där programmet presenterades av representanter från styrelsen, de fyra universiteten, näringslivet och Wallenbergs stiftelse.

– Sverige är ett litet land med begränsade resurser – samverkan mellan universiteten och industrin är därför ovärderligt för fortsatt konkurrenskraftighet, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Långsiktighet viktig

Ett annat ledord för projektet är långsiktighet. 

Alla aktörer ser mycket positivt på den, i sammanhanget, långa projekttiden för att skapa kunskapsplattformen som behövs när samhället nu går in i den fjärde industriella revolutionen – den autonoma.

– Långsiktigheten skapar goda förutsättningar för att lösa grundläggande föreställningar även inför senare forskning, säger Mille Millnert, ordförande för WASP.

Kommunikation mellan system

Utvecklingen mot självgående teknik kommer att påverka samhällsutvecklingen i stort även för den enskilde medborgaren, till exempel genom att underlätta inom vården.

Torbjörn Lundahl, som är manager för svenska forskningsprogram på Ericsson, lyfter fram behovet av kunskap kring samordningen mellan de olika systemen – att de ska kunna kommunicera mellan varandra, men självklart att även kommunikationen mellan människa och system ska löpa på ett säkert sätt.

Unika rekryteringsmöjligheter

Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet och programdirektör för WASP, ser utnämningen till värduniversitet som ett erkännande för den tidigare forskningen.

– Nu kan vi förstärka det vi redan är bra på, och får i och med projektet ännu bättre rekryteringsmöjligheter. Vi har nu resurserna att erbjuda unika möjligheter för forskare i världsklass som vill förverkliga sina målsättningar, säger han.

Under sommaren är det främst formaliteter som ska finputsas, och i höst drar programmet igång på allvar.